Ako uvoľním kapitál znížením nedobytných pohľadávok?

Mnohé firmy zakopnú o prekážku, akou je tento jednoduchý výpočet: pomer dlhov ku kapitálu. Je to kľúčový indikátor, ktorý budú sledovať vaši investori, veritelia, finančné inštitúcie a tiež dodávatelia. Rozhodnutia o tom, akú podporu vám poskytnú, budú závisieť od tohto pomeru. Akékoľvek opatrenie, ktoré možno prijať na zlepšenie tohto pomeru, otvorí dvere k lepším podmienkam a väčšej slobode v obchodovaní s istotou.

Uvoľnenie kapitálu úpravou pomeru okamžite dodá silu vašej stratégii rastu a plánom. Môžete prijať viac objednávok a poskytnúť zákazníkovi lepšie podmienky, pričom zaistíte svoju pozíciu v porovnaní s konkurenciou či zrýchlite svoj rast. Oplatí sa teda preskúmať svoje podnikanie, aby ste odhalili potenciál na efektívnejšie využitie svojho kapitálu.

Zlepšenie obchodných marží a ziskovosti je jednou zo stratégií, vďaka ktorej sa pomer zlepší. Vďaka zosilneniu marží sa do podnikania dostáva viac hotovosti, pokiaľ zákazníci aj naďalej platia v rovnakom časovom rozmedzí. Zvyšovanie cien na konkurenčnom trhu nemusí byť ľahká úloha, prvým krokom teda môže byť vyhodnotenie predajného mixu: možno zvýšiť predaj produktov s vyššou maržou? Alebo možno pridať hodnotu na zvýšenie marží v celej ponuke?

Znižovanie úrovne zásob je bežná metóda, ktorá sa používa na úpravu pomeru. Rozširovanie zásob sa môže zdať atraktívne, ak objednávky rastú, ale odčerpať si zdroje je riziko. Výhodnejšie je nájsť účinnejšie procesy včas a znížiť zásoby.

Riadenie zákazníckych pohľadávok a platobných cyklov je ďalším zo spôsobov, ako uvoľniť kapitál a pre niektoré firmy je najdostupnejšie. Sprísnite procesy riadenia pohľadávok a toky výnosov sa zlepšia. Znížte podiel nedobytných pohľadávok a prijímajte platby rýchlejšie, aby ste získali finančnú výhodu a možno dokonca získali čas na riadenie dôležitých činností pre rast vášho podnikania. Navrhli sme nástroj SmartLink, vďaka ktorému môže firma sledovať tieto zásadne dôležité informácie.

Môžete konať sami, pokiaľ ide o riadenie predaja či znižovanie zásob. Pokiaľ ide o riadenie zákazníckych pohľadávok, môžeme poskytnúť desiatky rokov skúsenosti, účinné informácie a celú škálu služieb na podporu a pomoc vo vašom budúcom podnikaní.

Získajte cenovú ponuku
Ak je pomer nedobytných pohľadávok ku kapitálu vo vašej firme nepriaznivý, môže vám to zabrániť chopiť sa nových príležitostí. Keď sa táto situácia vyskytne, môže byť ťažké získať zdroje financovania. Veritelia si preveria pomer alebo informácie o existencii nedobytných pohľadávok. Podniknite okamžité kroky na zrýchlenie procesu platieb a získanie platieb za faktúry od svojich zákazníkov. Zabezpečte, aby počet a hodnota omeškaných platieb už nerástli. Profesionálne riadenie pohľadávok je základom ako zabrániť tomu, aby sa tento problém vyskytol znova. Môžeme vám pomôcť zlepšiť vaše procesy riadenia pohľadávok pomocou našich jedinečných informačných nástrojov, pre nastavenie najefektívnejších podmienok a platieb od zákazníkov. A to všetko s podporou poistenia pohľadávok určených pomôcť pri rozširovaní vášho podnikania znížením nedobytných pohľadávok.