Aktivity s odberateľmi mimo existujúcich trhov

Vstup na nové trhy môže byť dôležitou súčasťou vašej stratégie rastu. Práca s novými zákazníkmi v odlišnej ekonomike vám môže poskytnúť cenné poznatky o inováciách alebo rozvoji služieb, ktoré možno priniesť späť na domáci trh. Vďaka podpore na viacerých teritóriách bude mať firma diverzifikovanejšie portfólio na trhoch, ktoré môžu byť v rôznych fázach hospodárskeho cyklu vo vašom sektore.

Takéto príležitosti tiež prinášajú nevyhnutné riziká, ktoré sa musia vždy posudzovať a zmierňovať. Obchodná prax, právne regulácie a miestna kultúra majú mnohé odlišnosti, takže je nebezpečné predpokladať, že vaše skúsenosti na vašom domácom trhu sa budú dať uplatniť inde. Čas strávený pri prieskume a hodnotení prinesie výsledky.

Napríklad v Latinskej Amerike môžete čeliť požiadavkám na „fianza“. Vo východnej Európe sa môže vyžadovať abstraktná záruka na požiadanie a v niektorých častiach Afriky „cautionnement“ podľa francúzskeho práva. Tieto pojmy sú možno neznáme, ale všetky súvisia s dôležitým princípom: požiadavkou na ochranu týchto trhov v obchodovaní a hospodárskych súťažiach a tiež v priebehu zmluvnej práce.  

Ako vaša firma rastie, uistite sa, že máte prístup k podpore a službám, ktoré potrebujete pre každý konkrétny trh, typ zmluvy a odberateľa (zmluvy so štátnymi podnikmi sa môžu líšiť od zmlúv pre súkromné ​spoločnosti).

So skúsenosťami z viac ako 200 krajín vám môžeme pomôcť naplánovať vaše aktivity s odberateľmi na celom svete a v každom odvetví. Naše znalosti o miestnych podmienkach sú bezkonkurenčné a sú podporované finančnou silou a technickými skúsenosťami globálneho poisťovateľa. Môžeme s vami spolupracovať od prvých krokov až po realizáciu zmluvy, aby ste mohli rásť s istotou.

Získajte cenovú ponuku
Prieskum a plánovanie môžu odhaliť riziká pri vstupe na nové trhy, s ktorými ste sa predtým vo vašom domácom podnikaní ani pri exporte nestretli. Mnohé krajiny majú svoje vlastné jedinečné typy záruk alebo dohôd, ktoré sa bežne používajú v danej krajine, ale nikde inde. Môžete využiť naše odborné znalosti ako špecialistu na globálny obchod, keď budete nastavovať platobné podmienky v mezinárodnom obchode. Keď sa stanete klientom pomocou jedného z našich riešení na riadenie rizík, ako sú bonding alebo poistenie záruk, budete mať prístup k on-line systémom, ktoré sú účinnými nástrojmi na monitorovanie rizík. Odborníci v našej sieti viac ako 200 kancelárií vám môžu poradiť v jednotlivých krokoch, ktoré potrebujete urobiť na dosiahnutie úspechu s novými klientmi, ktorí sú odberateľmi mimo vašich existujúcich trhov.