Alternatívy k bankovým nástrojom

Dovozcovia a vývozcovia čelia každodennej neistote, pretože výmenné kurzy kolíšu, dopyt zákazníkov sa mení a konkurenti prispôsobujú svoje stratégie. O to dôležitejšie je nájsť tie správne nástroje, ktoré prinesú istotu do vášho obchodovania. Zabezpečenie platieb a riadenie prevádzkového kapitálu bude na vrchu zoznamu toho, čo očakávajú vaši investori ako aj vaši zákazníci a dodávatelia.

Mnohé firmy úplne závisia od svojej banky, aby im poskytli finančnú podporu a prostriedky na obchodovanie. Zatiaľ čo môže byť výhodné mať jediný kontaktný bod, náklady môžu byť vysoké a flexibilita bude nižšia. Ešte dôležitejšie je, že sa môžu vyskytnúť obmedzenia týkajúce sa vášho prevádzkového kapitálu. Vysoké môžu byť aj náklady účtované vašou bankou alebo iným poskytovateľom, čo vytvorí tlak na maržu, ktorú by ste chceli získať. Využitie vašej banky by mohlo mať dopad na iné bankové nástroje.

Využitie záruk a garancií vám dá do rúk väčšiu kontrolu a poskytne vám väčšiu flexibilitu v používaní finančných prostriedkov. Alternatíva akreditívu alebo platobných záruk od poisťovateľa sa môže ukázať ako vhodnejšie riešenie pre vaše podnikanie. Odpočítateľné bondy a záruky za akontáciu ponúkajú konkurencieschopné sadzby a podporujú vaše zmluvné záväzky a uvoľňujú tak vaše ostatné bankové nástroje.

Najdôležitejšie je, že záruky nebudú obmedzovať váš prevádzkový kapitál ani ostatné bankové nástroje. Budú sa považovať skôr za „podmienený záväzok“ ako za dlh voči banke, čo znamená, že ide o „mimosúvahovú“ položku.

Môžeme uspokojiť vašu potrebu alternatívy k bankovým nástrojom s našim portfóliom dlhopisov a rôznych záruk, ktoré boli špeciálne navrhnuté na podporu medzinárodného obchodu. Praktické odpovede, ktoré vám dávajú slobodu obchodovať s istotou.

Získajte cenovú ponuku
Poskytovanie záruk prináša významné výhody spoločnostiam v mnohých odvetviach. Záruky a dlhopisy sú právne transakcie, pri ktorých ručiteľ prevzal voči veriteľovi záväzky tretej strany. Používajú sa ako alternatívy bankových úverov a môžu byť nevyhnutné pre zmluvy vo verejnom sektore. Ponúkame vám možnosť voľby bondingu, záruk a zábezpek, aby ste splnili svoje povinnosti v rôznych právnych transakciách. Naše záruky za dielo, záruky za clo a ekologické záruky podporia vaše obchodné aktivity a splnia požiadavky na ponuky a obchodné súťaže. Keď spolupracujete s nami, máte k dispozícii skúsenosti špecialistov spoločnosti Euler Hermes, ktorí navrhnú optimálne riešenie pre vašu oblasť podnikania. Náš bonding a záruky sú založené na ratingu AA od agentúry Standard & Poor's.