Ktoré problémy v zahraničnom obchode môžu zmariť alebo oddialiť platbu?

Existujú mnohé dôvody, prečo váš zákazník na zahraničnom trhu nemusí zaplatiť: politika, ekonomické zmeny, ich vzťahy s bankami alebo podnikateľská kultúra na trhu. A zoznam ešte nie je úplný. Jednou z najdôležitejších úloh každého, kto pracuje v oblasti medzinárodného obchodu, je sledovať tieto faktory. Informácie sú teda kľúčovým nástrojom rozširovania predaja a umožňujú prijímať najlepšie rozhodnutia.  

Kľúčovým krokom pri budovaní podnikania mimo domáceho trhu je definovať platobné podmienky pre medzinárodný obchod, ktoré ste ochotní ponúknuť. Požiadať o hotovosť vopred je najbezpečnejším spôsobom platby v prípade medzinárodného obchodu a osvedčený postup tam, kde hrozí vysoké riziko nepatenia. Mnohí zákazníci si však nemôžu dovoliť zaplatiť vopred, takže takéto podmienky budú obmedzovať množstvo prijatých objednávok.

Pre maximalizáciu potenciálneho objemu predaja možno budete chcieť obchodovať na faktúru. Ak áno, riziká je potrebné rozpoznať a podporiť kontrolou bonity každého zákazníka. Medzi oboma extrémami (platby vopred a platby na faktúru) sú k dispozícii ešte možnosti dokumentárneho inkasa (keď vaša banka vyberá platbu za vás) a akreditívy, veľmi užitočné kompromisné opatrenie, ktorých vybavenie ale môže byť časovo náročné.

Bez ohľadu na to, aký spôsob platby si vyberiete, pozornosť detailom sa stáva každým rokom dôležitejšia. Presadzujte dôsledné kontroly odberateľa, jeho bankových dohôd a všetkých partnerov a získajte tak najlepšie informácie. Pamätajte, že vždy, keď využijete akreditívy, colné a spotrebné doklady alebo iné úradné dokumenty, je nevyhnutné, aby ste mali správne informácie a poskytli úplné odpovede.

Kľúčové faktory úspechu zahraničného obchodu sú rovnaké v mnohých oblastiach podnikania: jasne definovaný proces, dobre vyškolení zamestnanci a pravidelné monitorovanie. Práca s nami vám poskytne prístup k informáciám a službám, ktoré boli navrhnuté na podporu a integráciu do vašich procesov a systémov. Naším cieľom je zabezpečiť, aby ste bez ohľadu na to, aké máte platobné podmienky pre medzinárodný obchod, mohli tieto podmienky úspešne uplatniť.

Naše poistenie pohľadávok je oveľa viac než len poistná zmluva: naši zákazníci majú prístup k súboru nástrojov, ktoré podporujú zahraničný obchod, s doplňujúcou službou vymáhania pohľadávok, ktorá pôsobí na celom svete. Získajte viac informácií o poistení pohľadávok a pozrite sa na naše účinné informačné nástroje EOLIS, SmartView a SmartLink, aby ste zistili, ako na medzinárodných trhoch obchodovať s istotou.

Získajte cenovú ponuku
Keď urobíte prvé kroky v zahraničnom obchode, je nevyhnutné plánovať svoje finančné záväzky. Vaša firma bude prosperovať, ak zoberiete do úvahy potenciálne scenáre, s ktorými sa môžete stretnúť, a poradíte sa s odborníkmi, ktorí vám môžu dať inštrukcie a poskytnúť návrhy, ako na ne odpovedať. Existuje veľa možností, ako zabrániť strate pri oneskorenej úhrade alebo neplatení a pri správe pohľadávok. Máme globálnu sieť, ktorá bude podporovať vaše rozhodnutia a pomôže vám zabezpečiť exportné zmluvy. Keď sa poistíte alebo sa rozhodnete pre bonding v prípade medzinárodného obchodu, budete mať prístup k jedinečným informáciám a najnovšiemu pohľadu na trhy, na ktorých obchodujete. Budete môcť ponúknuť svojim zákazníkom atraktívnejšie podmienky a získať prístup k novým zákazníkom. Vďaka podpore spoločnosti Euler Hermes budete obchodovať s istotou a budovať dlhodobé vzťahy so zákazníkmi.