Záruky na realizáciu zmlúv vo výrobe

Slabá hodnota miestnej meny často poskytuje príležitosti na vývoz z akéhokoľvek trhu. Možno ste nikdy neočakávali, že dostanete objednávku zo zahraničia, a potom v čase, keď sa ekonomika zdá byť slabá, niekto sa na vás obráti a vy máte možnosť získať nového zákazníka a získať príjmy.

Táto udalosť môže viesť k ďalším plánom a stratégiám pre rast v zahraničí. Jedným z prvých krokov, ktoré treba podniknúť, je odhaliť výzvy a prekážky, ktoré bránia úspešnému splneniu objednávok, keď ich prijmete.

Tlak na cash flow bude určite jednou z nich. Objednávkové a platobné cykly môžu byť dlhšie ako v lokálnom obchode. Môžete mať obavy týkajúce sa bonity zákazníka a rovnako sa môžu vyskytnúť obavy aj na ich strane. Dokážete splniť objednávku tak, ako je uvedené? Bude vaša firma schopná dodržať dohodnuté podmienky? Časový rozvrh kontraktov môže trvať niekoľko rokov a do výpočtu vstupuje ďalší stupeň zložitosti.

Práve tam zohráva svoju úlohu bonding. Každá fáza obchodného cyklu je podporená špecifickým typom záruky alebo garancie, od záruky za ponuku až po záruky za dobré prevedenie diela. Budete sa musieť rozhodnúť, či využijete záruku na požiadanie alebo podmienenú záruku, ktorý vám poskytne rôzne úrovne ochrany na každej strane.

Ako teda využívať záruky? Ak využívate záruky po prvý krát, nechajte si poradiť. Zatiaľ čo princípy sú ľahko zrozumiteľné, podrobnosti by mali zodpovedať vašej vlastnej situácií a transakciám, o ktorých rokujete. Náš tím odborníkov je pripravený poradiť a podporovať vaše obchodné transakcie. Kontaktujte nás a dozviete sa viac o našich zárukách v rôznych sektoroch hospodárstva.

Získajte cenovú ponuku
Vaše hlavné zmluvy prinášajú mnohé druhy neistoty, ktoré vyžadujú účinné finančné plánovanie na to, aby boli riziká pod kontrolou. Bonding poskytuje dôležité nástroje na riadenie rizík, ktoré pri vhodnom využívaní prinesú dôveru do vzťahov so zákazníkmi a dodávateľmi. Možno tiež zistíte, že aj niektoré veľké zmluvné vzťahy vyžadovali bonding na zaručenie výsledkov. Prinášame bonding pre medzinárodný obchod s využitím našej globálnej siete, ktorá vám poskytne predstavu a informácie o miestnych rizikách, ako aj ochranu samotnej záruky. Môžete tiež využívať iné druhy záruk, ako napríklad za dodávky a služby alebo záruky za výkonnosť a údržbu, ktoré kryjú nedostatky zistené počas záručnej lehoty. Vaša firma bude bezpečnejšia pri práci na veľkých zmluvách, ak využijete náš bonding v rôznych sektoroch hospodárstva.