SmartView

Panel nástrojov pre sofistikované riadenie kreditného rizika pomocou súboru reportov

 

Čo je to SmartView?

 

On-line systém na monitorovanie rizík, ktorý vám poskytuje okamžitý prehľad o pohľadávkach a lepšiu kontrolu nad riadením rizika a príležitostí. Pomocou nástroja SmartView budete mať prístup k škále reportov o rizikách. Jasne prezentované informácie a analýzy vám pomôžu sledovať bonitu vášho zákazníka a zachytiť príležitosti na rast.

NAČAS

Včasná spätná väzba a kontrola vašej firmy prostredníctvom údajov a prehľadov aktualizovaných každých 24 hodín

K VECI

Cenné poznatky o finančnej kondícii vašich zákazníkov a vášho podnikateľského profilu.

PODĽA PLÁNU

Využite nástroje na vytváranie reportov, nastavte si ciele, monitorujte výsledky a spravujte plánovanie rizík.

Úzko sme spolupracovali s našimi zákazníkmi, aby sme vytvorili systém, ktorý prináša excelentné údaje pre obchodné výsledky. Volá sa SmartView a dopĺňa naše poistenie pohľadávok a tiež iné služby. On-line systém SmartView vychádza z výkonného balíka vlastných údajov na poskytovanie služby monitorovania rizík, ktoré si môžu používatelia prispôsobiť vlastným potrebám. Budete ťažiť z okamžitého zobrazenia obchodných pohľadávok, čo podporuje prísnejšiu finančnú kontrolu a profesionálne vymáhanie pohľadávok. Vďaka nástroju SmartView budete mať prístup k analýze, ktorá zvýrazňuje kľúčové správy, ktoré potrebujete na monitorovanie úverovej pozície a finančnej spoľahlivosti vášho zákazníka. Váš tím pre riadenie pohľadávok to bude pri kontrole finančnej expozície považovať za základnú platformu na riadenie plánov rastu.