Confidence in tomorrow

Kontakta oss

 

Framtiden blir inte alltid  som man tänkt sig. Därför förutser vi handels- och kreditrisker redan idag för att skydda morgondagens kassaflöde. 

Ni fattar hela tiden affärsbeslut som kräver djupgående kunskap om era marknader och om konjunkturen. Ni använder finansverktyg för att bättre säkra era planer.  

Det är där vi kommer in. Över 100 års erfarenhet och vår enorma databas gör vår globala omvärldsanalys svåröverträffad. Med hjälp av tekniska processer tar våra branschexperter fram kunskap och presenterar användbar information för företag i alla storlekar och inom alla branscher.  

Vår målsättning är att ge er möjlighet att frigöra rörelsekapital och generera hög avkastning på likvida medel. Ni kan samtidigt minska era kostnader, bättre använda ert kapital och minimera risken för förluster i leveranskedjan.

Med våra tjänster kan ni välja de bästa kunderna och marknaderna för verksamheten, förbättra er finansiella status och skydda kassaflödet mot kreditförluster. Ni kan lägga anbud på fler kontrakt, utveckla kundportföljen eller starta en ny verksamhet.

Vi har skapat försäkringar, garantier och andra verktyg som uppfyller behoven hos olika företag i hela världen.

Och vi står vid er sida när risken blir verklighet. Om en kund inte betalar hanterar vi skade- och inkassoärendet direkt, så att ni kan fortsätta att fokusera på att driva och bygga upp verksamheten.

Med stöd från Allianz ger vi företag tryggheten att göra affärer lokalt och utomlands.

Vi har kontor i Stockholm och Göteborg. Dra nytta av vår specialkompetens inom kreditförsäkring, garanti och inkasso.

Lyssna på de företag vi hjälpt att göra lyckade affärer.> See customer case studies > Se våra kundfallsstudier.

Prognoser

Med hjälp av våra informationsverktyg kan ni noggrant granska era kunders finansiella stabilitet och följa upp portföljrisker. Våra uppgifter matchas med företagsinformation, marknadstrender och riskanalyser för att ni ska kunna fatta korrekta och effektiva affärsbeslut.

Trygga affärer

Bearbetar ni nya prospekts? Ska ni ta er in på nya exportmarknader? Vill ni nå ut till nuvarande kunder med ny kredit? Vi samarbetar med er för att ni ska kunna känna er säkra på att få betalt, oavsett hur era tillväxtplaner ser ut.

Lyhörd service

Vi bevakar ständigt våra kunder och håller utkik efter nya risker och faror på era marknader. Vi ger råd om de bästa metoderna för kredithantering så att ni kan fortsätta att ligga steget före konkurrenterna.

Vi är en del av av Allianz, världens största försäkringsbolag. Det betyder att vi har de resurser som krävs för att kunna betala ut de ersättningar som behövs för att upprätthålla er verksamhet. Vi brinner för att ge er den trygghet ni behöver för att kunna bedriva er verksamhet och få betalt, så att ni kan utveckla verksamheten mot det mål ni önskar. 

Tillsammans tar vi kontroll över morgondagen. 


Vi erbjuder kraftfulla digitala system, i kombination med djupgående kunskap som bygger på våra erfarenheter, för att hjälpa er verksamhet att växa. Genom att samarbeta med Euler Hermes kan ni tryggt fatta beslut kring kund- och leverantörsrisker, och hitta de tjänster ni behöver för att reducera dessa risker. Oavsett om ni väljer  en kreditförsäkringgarantier eller någon av våra skräddarsydda produkter kommer vi att samarbeta med er för att förstå era specifika behov. Vid försenad eller utebliven betalning får ni stöd av vår skadeavdelning som hjälper er med våra inkassotjänster.  Vi förstår framför allt att ni behöver skydda ert kassaflöde och optimera er kapitalanvändning. Med våra tjänster får ni möjlighet att komma in på nya marknader, locka nya kunder och lägga anbud på fler kontrakt, för att växa lokalt och internationellt.