Euler Hermes i Sverige

Kontakta oss

 

Euler Hermes Sverige erbjuder marknaden ett komplett utbud av tjänster och produkter inom kundkreditförsäkring, inkasso och garantier. Som kund till Euler Hermes får du dessutom tillgång till ett eget team av branscherfarna experter som ger dig en personlig och professionell service. 

Euler Hermes Sverige är en filial till Euler Hermes SA i Belgien. Euler Hermes koncernen har expanderat verksamheten under de senaste åren och i Sverige är vi idag 45 anställda.

 

Vår historia

Den svenska verksamheten etablerades under hösten 1992 som ett dotterbolag till det tyska kreditförsäkringsbolaget Hermes Kreditversicherungs-AG. Hermes fusionerades med den franska Euler koncernen år 2002 och den svenska verksamheten namnändrades till Euler Hermes Kreditförsäkring i samband med detta.

I januari 2012 genomföredes en större förändring av företagsstrukturen i Euler Hermes koncernen i syfte att förbättra integreringen av de olika företagsenheterna. Den svenska verksamheten är numera en filial till Euler Hermes SA och drivs under namnet Euler Hermes Sverige filial.

 

Ledningen - Euler Hermes Sverige

Henrik Bromée, VD

Henrik Bromée, Försäljningschef

Katarina Nyreröd, Kreditchef

Christer Söderberg, Garantichef