Framtiden för små och medelstora företag

Små och medelstora företag spelar en viktig roll på både lokal och internationell nivå, och deras förmåga att växa framgångsrikt är avgörande för en hälsosam global ekonomi. Vår e-bok innehåller allt från finansieringsalternativ och strategisk export till viktig information och praktiska tips för att små och medelstora företag ska kunna växa på ett hållbart och säkert sätt.

Små och meddelstora företag: Ryggraden i världsekonomin

 

Att stärka och skydda resurser är avgörande för framgångsrika affärer, små och medelstora företag är inget undantag. Som en viktig del av utvecklingen har små och medelstora företag hjälpt till att forma det globala ekonomiska landskapet. Att skapa en miljö där de trivs är således ömsesidigt viktigt.

Ekonomisk utveckling

Små och medelstora företag spelar en viktig roll i världsekonomin, stimulerar sysselsättning, produktivitet och konkurrenskraft på växande och utvecklande marknader. I OECD-området står små och medelstora företag för mer än hälften av sysselsättningen och mellan 50 % och 60 % av BNP.

Upptäck länder där ni kan utveckla er verksamhet

HITTA KARTAN HÄR


Vårt mål är att skydda er verksamhet och hjälpa er till framgång. Vår information om branscher, företag och länder hjälper er att fatta tydliga beslut med mindre risk. Vi erbjuder effektiva lösningar för ett utmanande affärsklimat, genom att skydda såväl verksamheten som företagets finansiella hälsa. Våra kreditförsäkringar och riskhanteringstjänster hjälper er att handla på hemmamarknaden eller utomlands och tack vare våra garantier kan era affärspartner vara förvissade om att kontraktskyldigheterna kommer att uppfyllas. Genom våra egenutvecklade metoder kan vi identifiera målföretag att handla med och vilka villkor de ska erbjudas. Vi bevakar kreditrisker, och hjälper er att undvika ekonomiska förluster och förstå era affärspartners finansiella stabilitet. Vid utebliven betalning hjälper vi er att driva in era fordringar medan ni kan fokusera på att utveckla verksamheten. 

 

Vill du veta mer om våra produkter och tjänster?

Kontakta oss