Vanliga frågor

Jag behöver hjälp med en skada

kontakta oss

Hur mycket betalar ni om jag anmäler en skada?

Det belopp vi betalar när ni anmäler en skada kallas ersättning. Våra försäkringar har ersättningsnivåer på mellan 60 % och 100 % av fordringsbeloppet. Skillnaderna beror på försäkringen ni valt, hur ni hanterar kreditvillkoren, statusen på er fordringsportfölj och premien ni önskar.

Hur snabbt får jag betalt vid utebliven betalning eller konkurs, efter godkänd skadeanmälan?

Vårt mål att ersätta er inom 30 dagar efter godkänd skadeanmälan. Detsamma gäller exportförluster på grund av obestånd. Har exportförlusterna andra orsaker kan det ibland ta längre tid eftersom vi måste undersöka förhållandena i destinationslandet.  

Jag vill samarbeta med er online. Är det möjligt?

Ja. Tack vare vår teknik kan vi ge er utmärkt service och fler samarbetsmöjligheter. Ni kan ansöka om kreditlimiter, anmäla en ny skada och följa upp handläggningen av aktuella skador med hjälp av vår onlinetjänst EOLIS, tillgänglig dygnet runt. 

Skicka förslag eller kommentarer.  

Få mer information och kontakta oss

Kundtjänst Kontakta oss