Vanliga frågor

Jag behöver hjälp med inkasso

kontakta oss

Behöver jag även anlita ett inkassoföretag?

Nej. I vår kreditförsäkring ingår en inkassotjänst med spetskompetens. Den erbjuds världen över för alla fordringar, stora som små. Mer information om vår inkassotjänst.

Vad händer när ni driver in fordringar åt mig?

Inkasso är en stegvis process som kan följas upp löpande. Vi börjar med att skicka ut ett inkassokrav till er kund, för att driva in fordran. Vi försöker alltid att föra en dialog med er kund innan vi vidtar vidare åtgärder. Fungerar inga av dessa åtgärder inom en rimlig tidsperiod, tar vi hjälp av kronofogden. Vi kan även erbjuda juridiska tjänster, från domstolsbeslut till verkställighet, dessa åtgärder vidtas i samråd med er.   

Hur lång tid tar inkassoprocessen och när får jag betalt?

Det varierar beroende på ärende och land. Även kundens beteende påverkas av ekonomiska, politiska och kulturella faktorer. Vi strävar efter att träffa en överenskommelse med gäldenären så snabbt som möjligt. Vi försöker att undvika rättsliga åtgärder eftersom de kan leda till stora förseningar. Vår inkassoavdelning går igenom med er vad ni kan förvänta er och ger er en uppfattning om hur lång tid det kan ta.

Vad händer om ni inte lyckas driva in mina fordringar?

Det händer att vi misslyckas trots att vi agerat enligt konstens alla regler (före rättsliga åtgärder). Då pratar vi igenom situationen med er och förklarar vad det finns för möjligheter. Ni kan besluta att avbryta inkassoförfarandet och då avslutar vi ärendet. Alternativt kan vi vidta rättsliga åtgärder. Är det en lämplig lösning, upplyser vi er om möjligheterna att lyckas, samt om den beräknade tiden och kostnaden, så att ni kan avgöra om ni vill fortsätta.   

Kan jag vara säker på att er inkassotjänst inte skadar mina kundrelationer?

Ja. Vi värnar om er kundportfölj. Så som tredje part med globalt erkännande, kunskap om lokala förhållanden och djupgående insikt i kundens ekonomi, lyckas vi ofta förhandla mer effektivt för att säkerställa att ni får betalt i tid.  

Är er inkassotjänst verkligen global?

Vi garanterar en global tjänst genom vårt nätverk av kontor i 50 länder, som omfattar världens största ekonomier. Vi har även förstärkt vår lokala närvaro genom ett nära samarbete med jurister och inkassohandläggare i många fler länder. Totalt kan vi driva era ärenden i mer än 130 länder.  

Har ni tillräckligt med inkassopersonal för att ge mig den service jag behöver?

Ja. Vi har mer än 600 anställda världen över som enbart ägnar sig åt indrivning av kommersiella skulder. Vi investerar kontinuerligt i deras vidareutbildning och kompetensutveckling. De är väl samordnade och arbetar med system och processer som utgör normen för inkassobranschen.
Våra inkassohandläggare arbetar inte bara för oss, utan även för er. När de driver in era fordringar blir de ambassadörer för er organisation.  

Få mer information och kontakta oss

Kundtjänst Kontakta oss