Ekonomisk analys

Euler Hermes & Allianz Economic Research fungerar som en utkikspost: Vi studerar de avgörande trenderna för företagens framtid inom ekonomi, politik och samhälle.

Alla ekonomiska publikationer

Vad vi gör

Vi publicerar

400 +

skrifter om året

Vi stödjer

+ 15 000

kunder, prospekts och partners i att fatta beslut

Vi följer upp och betygsätter

240

länder och 18 sektorer

Vår verksamhet vilar på tre grunder: riskanalys på landsnivå, riskanalys på sektorsnivå och kunskap om huvudtrender. Vårt fokus ligger främst på handel, insolvens och betalningsbeteenden. Vår verksamhet riktar sig såväl till interna kunder (CEO:s och regionala CEO:s, ekonomi, riskhantering, marknadsföring, kommunikation mm.) som till externa kunder (försäkringstagare hos Euler Hermes och prospekts, mäklare och partners). Vi förekommer regelbundet i stora internationella medier.  

Publikationer inom ekonomi

Riskanalys på landsnivå

Euler Hermes olika landsrating syftar till att utvärdera risker för betalningsstörningar i 240 länder. 70 av dessa uppdateras varje kvartal. Fastställande av rating är en kombination av, å ena sidan, segment på medellång sikt (AA till D) som mäter ekonomisk obalans, affärsklimat och sannolikhet för politiska risker - och å andra sidan, rating på kort sikt (1-4) d.v.s de kommande 6-12 månaderna, med stöd av makroekonomiska indikatorer som varnar för finanskriser utlösta av avbrott i finansieringsflödena.

Sektoriell riskanalys

Varje kvartal uppdaterar även Euler Hermes sina sektoriella riskbetyg . Sektoriella riskbetyg mäter risken för uteblivna betalningar inom 18 sektorer och 70 länder. I varje land undersöks riskerna utifrån efterfråga, lönsamhet, finansiering och konkurrens. Resultatet är en riskskala på fyra nivåer, från Låg - stabil grund med mycket goda eller ganska goda utsikter, till Hög - stundande eller pågående kris.

Insikter

Euler Hermes har utvecklat expertkunskap inom tematisk forskning, med stöd av sitt unika och skyddade Global Insolvency Index (GII) som utvärderar utvecklingen av insolvenser i mer än 40 länder. Vi bevakar även betalningsbeteenden med vår indikator Day Sales Outstanding (DSO). Och slutligen studerar vi handelsfrågor, digitalisering samt framtida policytrender i privat och offentlig sektor inom bl.a. mobilitet, området miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG) samt försäkringar.

 

Kartläggning av landsrisker

Våra grader syftar till att utvärdera risker för uteblivna betalningar från företag i olika länder. Det hjälper våra kunder att ta välgrundade beslut i sina internationella verksamheter. Vår metod består i att analysera hundratals ekonomiska indikatorer, kvantitativa såväl som kvalitativa. Avsikten är att ge bästa möjliga förståelse av riskerna avseende ekonomi, politik, affärsklimat, handel och finansiering.