Svenska företag förbereder sig för avmattning

Vi ser en intressant trend i betalningsbeteende runt om i världen. Den globala genomsnittliga betalningstiden hamnade på 65 dagar under 2018, något att beakta med tanke på den ekonomiska nedåtgående trenden. Läs mer om vad du kan förvänta dig.

Se betalningstider för de länder ni handlar med

Vad vi gör

Vi publicerar

400 +

skrifter om året

Vi stödjer

+ 15 000

kunder, prospekts och partners i att fatta beslut

Vi följer upp och betygsätter

240

länder och 18 sektorer

Vår verksamhet vilar på tre grunder: riskanalys på landsnivå, riskanalys på sektorsnivå och kunskap om huvudtrender. Vårt fokus ligger främst på handel, insolvens och betalningsbeteenden. Vår verksamhet riktar sig såväl till interna kunder (CEO:s och regionala CEO:s, ekonomi, riskhantering, marknadsföring, kommunikation mm.) som till externa kunder (försäkringstagare hos Euler Hermes och prospekts, mäklare och partners). Vi förekommer regelbundet i stora internationella medier.  

Publikationer inom ekonomi

Riskanalys på landsnivå

Euler Hermes olika landsrating syftar till att utvärdera risker för betalningsstörningar i 240 länder. 70 av dessa uppdateras varje kvartal. Fastställande av rating är en kombination av, å ena sidan, segment på medellång sikt (AA till D) som mäter ekonomisk obalans, affärsklimat och sannolikhet för politiska risker - och å andra sidan, rating på kort sikt (1-4) d.v.s de kommande 6-12 månaderna, med stöd av makroekonomiska indikatorer som varnar för finanskriser utlösta av avbrott i finansieringsflödena.

Sektoriell riskanalys

Varje kvartal uppdaterar även Euler Hermes sina sektoriella riskbetyg . Sektoriella riskbetyg mäter risken för uteblivna betalningar inom 18 sektorer och 70 länder. I varje land undersöks riskerna utifrån efterfråga, lönsamhet, finansiering och konkurrens. Resultatet är en riskskala på fyra nivåer, från Låg - stabil grund med mycket goda eller ganska goda utsikter, till Hög - stundande eller pågående kris.

Insikter

Euler Hermes har utvecklat expertkunskap inom tematisk forskning, med stöd av sitt unika och skyddade Global Insolvency Index (GII) som utvärderar utvecklingen av insolvenser i mer än 40 länder. Vi bevakar även betalningsbeteenden med vår indikator Day Sales Outstanding (DSO). Och slutligen studerar vi handelsfrågor, digitalisering samt framtida policytrender i privat och offentlig sektor inom bl.a. mobilitet, området miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG) samt försäkringar.

 

Kartläggning av landsrisker

Våra grader syftar till att utvärdera risker för uteblivna betalningar från företag i olika länder. Det hjälper våra kunder att ta välgrundade beslut i sina internationella verksamheter. Vår metod består i att analysera hundratals ekonomiska indikatorer, kvantitativa såväl som kvalitativa. Avsikten är att ge bästa möjliga förståelse av riskerna avseende ekonomi, politik, affärsklimat, handel och finansiering.