Inkasso

En obetald faktura? Vår expertis på plats och lokala närvaro hjälper ert företag att driva in fordringar världen över.

Kontakta Euler Hermes Inkasso

Vad är inkasso?

B2B inkasso är indrivning av obetalda fordringar från bolag som har misslyckats med att betala vad de är skyldiga för levererade varor eller tjänster.

Obetalda fordringar kan påverka ditt företags verksamhet negativt om de inte hanteras omedelbart och korrekt. De kan påverka kassaflödet, omsättning, kreditvärdighet och även ditt företags rykte. När sådana situationer uppstår är en effektiv kredithantering avgörande för att snabbt hantera och lösa problemet. 

Et samarbete med ett pålitligt inkassobolag är vanligt förekommande när det gäller att lösa betalningsproblem. Inkasso kan vara svårt, särskilt på exportmarknaden, det är alltid bäst att agera snabbt och med hjälp av utbildade och erfarna inkassohandläggare.  

Euler Hermes Inkassos dokumenterade sätt för att driva in obetalda fordringar är ett resultat av många års erfarenhet som specialister inom indrivning. Vårt primära mål är att säkerställa full betalning så fort som möjligt samtidigt som vi värnar om din relation med din kund.

GLOBALA EKSPERTER

Med över 600 professionella inkassohandläggaren världen över, har vi vad som krävs för att driva in fordringar utan att äventyra era viktiga handelsrelationer.

EXPERTIS

Vår inriktning på B2B inkasso innebär att vi har både erfarenhet och expertis att driva in era fordringar effektivt på alla marknader.

FINANSIELL STYRKA

Som ert inkassobolag driver vi regelbundet in fordringar på uppdrag av er och som en del av Euler Hermes ger vi er den säkerhet som krävs för ett långsiktigt samarbete. Euler Hermes är ett företag inom Allianz.

Hur fungerar inkasso?

Vårt mål är att säkra fullständig betalning så snabbt som möjligt samtidigt som relationen med er kund bibehålls. Vårt beprövade tillvägagångssätt för att driva in förfallna fordringar för verksamheter av alla typer och storlekar världen över bygger på åratal av specialiserad erfarenhet av indrivning. 

När vi mottar era instruktioner om att driva in er fordran kommer uppgifterna anges i vår omfattande databas och en särskild handläggare kommer att utses för att hantera ert ärende. Därefter hålls ni löpande informerad om hur inkasseringsprocessen fortlöper.

Den första indrivningsåtgärden som vidtas är utskick av ett inkassokrav i vilket en begäran om fullständig och omedelbar betalning av den förfallna fordran framställs.

Skulle fordran förbli obetald trots våra inkassoåtgärder kan det bli nödvändigt att fortsätta med rättsliga åtgärder. Om juridiskt agerande blir nödvändigt kan vi erbjuda konkurrenskraftiga juridiska arvoden och biträdande vid exporttvistemål.

 

Vill du veta mer om Euler Hermes Inkasso?

Ring oss