Varning: du använder en gammal webbläsare, var snäll och använd en mer modern webbläsare som Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Hur kommer den globala ekonomin att påverkas av vaccinet?

Hur kommer den globala ekonomin att påverkas av vaccinet?

   

De senaste genombrotten inom vaccinutvecklingen kommer att lyfta den globala ekonomin 2021, men på kort sikt kan vissa hinder utgöra potentiella risker.

Färska siffror från det globala kreditförsäkringsföretaget Euler Hermes visar på en global ekonomisk tillväxt på +4,6 % under 2021, följt av en fortsatt tillväxt på +3,8 % 2022. Detta tack vare att vaccinationerna kommit igång.


"Som det ser ut nu kommer det att bli värre innan det blir bättre", säger Kirsten Neergaard, nordisk chef för risk, information och fordringar hos Euler Hermes.

"Under sommaren och hösten 2020 återhämtade sig ekonomin något, men därefter kom en andra pandemivåg som ledde till nya nedstängningar och restriktioner. För närvarande förväntar vi oss en liten avmattning men det finns en möjlighet till återhämtning om vaccinationerna genomförs enligt plan", tillägger hon.

Vaccinekonomi handlar om tillförsikt

Trots vissa hinder, i synnerhet vad gäller leveranser, förväntar sig Euler Hermes att de mest utsatta grupperna i de flesta av länderna kommer att ha vaccinerats i slutet av sommaren 2021, vilket möjliggör en ekonomisk tillväxt under andra halvåret 2021.

Vaccinekonomi handlar om tillförsikt. Vaccinationskampanjerna bör leda till att ekonomin kan få en nystart eftersom människor kommer att våga börja använda sina besparingar för konsumtion och företagen återigen vågar investera.

"Vaccinekonomi handlar om tillförsikt och därför förväntar vi oss en ekonomisk återhämtning under andra halvåret 2021. I vissa sektorer kan det dock dröja till 2022 innan en återhämtning sker, säger Kirsten Neergaard.
 

Det är främst flyg- och turismsektorn som inte kommer att kunna återgå till samma nivåer som innan pandemin förrän 2023.
"Vaccinet är extremt viktigt för de hårdast drabbade sektorerna. Covid-19 är här för att stanna, men tack vare vaccinet får dessa sektorer en chans att återhämta sig", förklarar Kirsten Neergaard.

Beslutsfattare pressas och granskas

Tack vare de stödpaket olika regeringar beslutade om blev antalet konkurser färre under andra halvåret 2020 än om inga åtgärder hade vidtagits. Euler Hermes förväntar sig dock att vi kommer att få se en fördröjd våg av konkurser när stödåtgärderna dras tillbaka.

"Vi förväntar oss att vissa företag har fått ökade skulder och att en fördröjd konkursvåg kan komma när stöden upphör", säger Kirsten Neergaard.

Beslutsfattare kommer att utsättas för påtryckningar och granskningar, och när och hur stöden dras tillbaka kommer därför att bli avgörande.

"Den globala ekonomin är inte tillbaka på fötterna än och vi förväntar oss att beslutsfattare kommer att bevilja de stöd som behövs för att företagen ska klara sig tills ekonomin återhämtar sig", tillägger hon.

Fler nordiska företag kommer att hamna på obestånd

Vaccin har visserligen börjat distribueras globalt men vi befinner oss fortfarande i en osäker tid. Det kan fortfarande komma fler nedstängningar eller åtgärder, samtidigt som vaccinationskampanjer och statliga stöd kan komma att politiseras.

"De nordiska länderna har en stark och sund ekonomi, men när de ekonomiska stödpaketen upphör att gälla förväntar vi oss ett ökat antal konkurser. Dessutom kan nordiska företag också påverkas av nedstängningar i exempelvis Spanien eller Storbritannien", säger Kirsten Neergaard.
 

Sverige 7%
Norge 18%
Danmark 27%
Finland 15%

Under 2021 och 2022 kommer det att vara viktigare än någonsin att ha en bra kreditstyrning och ett starkt kassaflöde.

"Vad som är ännu viktigare är att ha rätt strategi och goda kunskaper om samarbetspartner, leverantörer och kunder. Det är viktigt att ligga ett steg före", säger Kirsten Neergaard.