Varning: du använder en gammal webbläsare, var snäll och använd en mer modern webbläsare som Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Ekonomisk analys: Covid-19 lägger sig som en mörk skugga över världsekonomin 

Näringsidkare och företagsägare måste ställa in sig på en framtid där covid-19 fortsätter att dra som en mörk skugga över ett oroligt ekonomiskt landskap.

Det är den centrala slutsatsen i en djupgående ekonomisk studie av världsekonomin baserad på globala data som sammanställts och analyserats av Euler Hermes.

Ana Boata, chef för makroekonomiska studier på Euler Hermes, har lett analysarbetet och beskriver nedan:

●    Tillståndet i olika sektorer, industrier och branscher
●    Status för konsumtionsviljan
●    Utvecklingen för konkurser lokalt och globalt

Den ekonomiska återhämtningen tappar fart

Efter de nedstängningar som gjordes på grund av covid-19 i våras har den ekonomiska återhämtningen varit starkare och mer positiv än förväntat, men den uppåtgående trenden kommer att avta under Q4 2020 och Q1 2021. Det visar Euler Hermes ekonomiska analys. Den främsta förklaringen är att smittotalen började öka igen i slutet av sommaren.

"Det betyder fler restriktioner och företagen tvingas därför acceptera att man åtminstone nästa år kommer att verka på en högriskmarknad som präglas av skiftande strategier och restriktioner, beroende på om smittspridningen ökar eller minskar", bedömer Ana Boata.

Företagen kan med andra ord inte förvänta sig en normalisering av restriktionerna, utan en lång rad stop-and-go-strategier där länderna lättar på restriktioner för att sedan införa nya om smittotalen ökar.

De flesta sektorer i kristillstånd hela 2021

Euler Hermes förväntar sig att dessa växelvisa åtgärder kommer att fortsätta fram till 2022. Målet från statlig sida är att skapa en balans mellan restriktioner och att hålla ekonomin igång, men vissa sektorer kommer att påverkas mer negativt. Globalt kommer de flesta sektorer att återgå till nivån före krisen först efter 2021 – det gäller t.ex. kemikalieindustrin, livsmedelsbranschen och byggbranschen.

tt positivt exempel är att tillverkningsindustrin i Sverige och Danmark redan har en tillväxt både vad gäller volym och orderingång, medan den norska sektorn är på uppgång. I Finland ser det besvärligare ut, där tillverkningsindustrin som helhet fortsätter sin negativa utveckling, vilken dock redan hade påbörjats innan covid-19.

 

Konsumtionsviljan är krisdrabbad

Generellt är tillväxten i den globala ekonomin utmanad. Euler Hermes bedömer att BNP-tillväxten globalt faller med -4,7 % 2021, men förväntar sig också att Kinas BNP-tillväxt fortsätter, vilket ökar förutsättningarna för en ekonomisk återhämtning. USA förväntas inte ha återgått till samma nivåer som före krisen förrän i slutet av 2021. I Europa ser det lite annorlunda ut.

"Europa kommer att släpa efter till 2022, även om det finns skillnader, då den tyska och nederländska ekonomin förväntas återhämta sig snabbare än i Spanien, Italien och Storbritannien", säger Ana Boata.

Världsekonomins utmaningar avspeglar sig också i konsumenternas köpvilja. Konsumenterna i exempelvis de nordiska länderna oroar sig för en stigande arbetslöshet, vilket avspeglar sig i lusten att spendera pengar. De nordiska hushållen har därför intentionen att spara pengar – och det är helt normalt under perioder med hög volatilitet.
 
"Konsumenternas köpvilja är låg, men konsumtion är avgörande för att ekonomin ska kunna återhämta sig. Det här är lite oroande", säger Ana Boata.

Samma tendens syns hos näringsidkare, vars investeringslust fortfarande är påverkad av vårens nedstängningar. En stor del av den likviditet som pumpats ut på marknaderna via statliga stödpaket sätts in på banken.

"Vi ser att företagens inställning är att vänta och se. Och det är ett tydligt tecken på bristande tillit", säger Ana Boata.

 

Tvåsiffrig ökning av antalet konkurser

Den bristande tilliten kan enkelt förklaras om man tittar närmare på prognosen för antalet konkurser.

Euler Hermes, som dagligen följer konkurstrender globalt och lokalt, förutspår att antalet konkurser ökar med 31 % globalt fram till slutet av 2021. Detta jämfört med 2019 års nivå.

Storbritannien väntas hamna på 36 %, medan den tyska marknaden klarar sig lite bättre, men även där ökar konkurserna med 11 %.

I USA bedömer Euler Hermes att man kommer att se en ökning på 65 %, medan siffran för Kina blir 24 %.

"Vi ser en skillnad mellan kontinenter, där USA ökar mer än Kina. I de nordiska länderna ser vi tvåsiffriga ökningar av antalet konkurser över hela linjen", förklarar Ana Boata.

Utvecklingen av antalet konkurser i de nordiska länderna (ökning till 2021 jämfört med 2019):

●    Finland 29 %
●    Danmark 22 %
●    Norge 18 %
●    Sverige 17 %

 

Åter till det normala 2022

Om man tittar närmare på utvecklingen på olika marknader bedömer Euler Hermes att särskilt företag på tillväxtmarknader kommer att få det besvärligare framöver. Tillväxtföretag som är beroende av export till Kina kommer att följa Kinas utveckling, men med en liten fördröjning.

Andra tillväxtföretag kommer att uppleva en djupare recession och långsammare återhämtning.

Tack vare kortsiktiga åtgärder kommer Tyskland, USA och Kina att återhämta sig snabbare, medan det i Frankrike kommer att ta längre tid att se positiva tillväxteffekter, eftersom man där har genomfört mer strukturella reformer.

I de nordiska länderna finns det fortfarande mängder av redskap i den finansiella verktygslådan.

"De nordiska länderna har haft en lägre recession, men på grund av den ökande osäkerheten och utannonserade stöd finns det fortfarande utrymme att göra mer – särskilt inom finanspolitiken", säger Ana Boata.

Men återgången till det normala förväntas dröja. Euler Hermes bedömer att vaccinationskampanjer kommer att ha genomförts till i mitten av 2022. WHO bedömer att en global distribution av ett vaccin kommer att ha genomförts i slutet av 2022.

Restriktionerna förväntas minska till ett minimum under 2022 och minst 80 % av BNP globalt förväntas då vara tillbaka på samma nivå som före krisen.