Hård brexit kan kosta de nordiska länderna totalt 4 miljarder euro per år i förlorad export.

En hård brexit kan kosta Sverige 805 miljoner euro i förlorad export varje år

13 november 2020

Företag måste vara förberedda på att inget avtal kommer finnas på plats före britternas utträde ur EU vid årsskiftet.

Detta står klart efter den brittiske premiärministern Boris Johnsons uttalanden i mitten av oktober, efter ännu ett fruktlöst EU-toppmöte med brexit på dagordningen.

”EU har inte förhandlat på allvar under de senaste månaderna, och eftersom det bara återstår tio veckor tills övergångsperioden är över, har jag utvärderat de olika scenarierna”, sade Boris Johnson.

Med andra ord: Storbritannien förbereder sig på en hård brexit vid årsskiftet.

Världens största kreditförsäkringsbolag, Euler Hermes, uppskattar att sannolikheten för en avtalsfri brexit har stigit betydligt till 45 procent.

En hård brexit kan enligt den senaste ekonomiska analysen från Euler Hermes i slutändan innebära 33 miljarder euro i förlorad export, där de nordiska länderna står för en total exportförlust på 4 miljarder euro. Norge går i bräschen med en förlust på 2,1 miljarder euro. Sveriges förväntas bli 805 miljoner euro, Danmarks 739 miljoner euro, medan Finland slipper billigast undan med 327 miljoner euro.


Exportförluster, miljoner euro

Swipe för att se mer

  Hård brexit
Mjuk brexit
Norge 2116 802
Mineraler 1879 719
Basmetaller 52 19
Kemikalier 43 14
Maskiner 29 11
Transportutrustning
19 7
Sverige 805 447
Transportutrustning 165 77
Mineraler 125 73
Maskiner 92 57
Papper, kartong
90 56
Trä, kork etc.
79 47
Danmark 739 408
Basmetaller 232 141
Maskiner 153 92
Animaliska produkter 63 25
Mat, dryck, alkohol 58 25
Textil 46 23
Finland 327 194
Papper, kartong
80 50
Mineraler 61 38
Trä, kork etc.
36 21
Maskiner 34 20
Basmetaller 29 18

Utan avtal införs det från och med den 1 januari 2021 avgifter för ett antal varor som handlas mellan EU och Storbritannien.

Euler Hermes uppskattar att de brittiska importpriserna kommer öka mest inom följande kategorier (i) skor, huvudbonader, paraplyer, ridpiskor, fjädrar, konstgjorda blommor (21 %), (ii) textil (21 %), (iii) animaliska produkter och levande djur (+20 %) och (iv) mat och dryck (+20 %).

Euler Hermes ekonomiska beräkningar visar att Tyskland kan gå miste om upp till 8,2 miljarder euro i förlorad export till Storbritannien. Nederländerna kommer att se en exportminskning på 4,8 miljarder euro, medan Frankrike kan förvänta sig en förlust på 3,6 miljarder euro.

Storbritannien kan enligt analysen stå inför en nedgång i BNP på 5 %, en exportminskning på 15 % och inflation på 5 % under en period på minst sex månader.

Euler Hermes förväntar sig fortfarande ett avtal innan tidsfristen löper ut

Även om sannolikheten för en hård brexit alltså har ökat, förväntar sig Euler Hermes fortfarande att parterna kommer överens om ett avtal i mitten av november.

EU anser också att det fortfarande är möjligt att nå en överenskommelse före årets slut. Det betonade EU-ordförande Charles Michel under ett tal i Europaparlamentet i oktober.

”Tiden håller på att rinna ut, och vi är redo att förhandla oavbrutet – 24/7 – angående alla områden och lagtexter”, sade han.

Euler Hermes bedömer att ett frihandelsavtal som förhandlas fram under november 2020 mellan EU och Storbritannien skulle vara implementerat i mitten av 2021.

I detta scenario med en mjuk brexit kommer EU:s export att minska med 18 miljarder euro. Samtidigt väntas importpriserna i Storbritannien att stiga med i genomsnitt 6 %, delvis på grund av ett sjunkande värde på den brittiska valutan.

Vid en mjuk brexit kommer de brittiska importpriserna för växtprodukter att stiga med 8 %, följt av papper och kartong (+7 %), pärlor, ädelstenar och metall och mynt (+7 %), mineraler (+7 %) och trä, kork, stråvaror och korgar (+7 %). De höjda importpriserna kommer att öka inflationen till över 2 % under andra halvåret 2021.

Slutligen bör det nämnas att om ett avtal inte har ingåtts mellan Storbritannien och EU i november, hinner man inte ratificera frihandelsavtalet före årsskiftet. Därför kan Euler Hermes inte utesluta en teknisk förlängning av övergångsperioden, även om båda parter har förbundit sig att inte förlänga denna.

En intensifiering av Covid-19-krisen kan också utlösa en förlängning av övergångsperioden. I grundscenariot förväntar sig Euler Hermes att den brittiska ekonomin fortsätter ha det tufft under Covid-19-krisen, med en minskning av BNP på 3 % under fjärde kvartalet 2020 och en svag och instabil återhämtning fram till 2022, då ett vaccin kommer möjliggöra en återgång till det normala.