Hur får jag tillgång till ytterligare bankfinansiering?

FÅ EN OFFERT

Det är ofta en utmaning för mindre företag att hantera och få tillgång till rörelsekapital. Ju fler möjligheter och snabbare tillväxt desto mer press på er ekonomiska ställning och mer komplexa finansiella beräkningar. Samtal med bankchefen blir en stående punkt på schemat och ekonomiavdelningen belastas med förberedelser av olika scenarier.

Det finns flera möjligheter att få tillgång till finansiering, förbättra finansieringsvillkoren och hitta företagslån med låg ränta. Det är avgörande att ha en bra relation med banken och tydligt kunna beskriva hur er ekonomi är strukturerad samt hur ni genererar inkomster och skyddar era marginaler. Välskötta försäkringar kan ge er en fördel i förhandlingarna eftersom långivarna genomför både riskutvärderingar och kundkontroller.

En kreditförsäkring kan tillföra en ny dimension. En försäkring som grund för kundrelationerna, särskilt under en utvecklingsfas när många inte är bekanta med er verksamhet, visar på en tydlig förmåga till riskhantering och kapaciteten att effektivt använda finansiella instrument. En kreditförsäkring ger verksamheten tillgång till viktiga informationskällor, vilket bäddar för bättre planering och säljprognoser. Vår tjänst Smartlink ger ytterligare fördelar genom att integreras med era system så att makten ligger i era händer.

Bankernas reaktion på dessa indikatorer kan variera beroende på verksamhetens behov och strategier. De kan erbjuda utökad kontokredit, bättre villkor på finansieringen av kundfordringarna eller tillgång till andra faciliteter som kan hjälpa er att utvecklas vidare på en exportmarknad eller på hemmaplan. De kan också överväga en lägre kreditränta.

En kreditförsäkring ger många fördelar. Är det första gången ni överväger en sådan försäkring kan ni ta kontakt med vårt expertteam som gärna förklarar grunderna och fördelarna för er verksamhet.