Hur väl känner du dine kunder?

Hur väl känner du dina kunder?

Kassaflöde är varje företags livsnerv, särskilt för små till medelstora företag. I själva verket anger ett av fem företag som går i konkurs att orsaken var inställda betalningar, och att det var ofta var från långsiktiga, betrodda kunder.

Detta väcker frågan: Hur väl känner du egentligen dina kunder?

I maj 2019 genomförde Euler Hermes en undersökning av 25 000 börsnoterade företag i 36 länder, vilket visade att det i genomsnitt tar 65 dagar innan gäldenärer betalar fakturor till sina leverantörer. Elektronik-, maskin- och byggbranschen toppar med upp till 89 dagar i genomsnitt. Studien visade också att företag i allmänhet har blivit mer restriktiva i att ge kredit till sina kunder eftersom de är rädda för en ekonomisk nedgång. 

Eftersom kassaflödet styrs av hur dina kunder betalar väl, även dem de du litar på, för om de försenar sin betalning kommer det att påverka ditt företag.

Nu när du känner till vad som står på spel för ditt företag kan du fråga dig själv igen: hur väl känner du din nyaste, bästa eller största kund?

Euler Hermes kreditupplysningsverktyg online kan ge dig insikt i dina kunder och hjälpa dig att identifiera vilka av dem som kan komma att ställa in betalningar i framtiden.
 

Få en kostnadsfri kreditvärdering av tre kunder

​ ​
​ ​