Kommer någon av dina kunder att gå i konkurs under 2020?

Det finns det med säkerhet en ökad sannolikhet för. Globalt sett kommer 6 % fler företag att gå i konkurs under 2020. De 6 % gäller t.ex. även för danska företag som är en av våra stora marknader och ökningen är väsentligt högre än i t.ex. Norge, Tyskland eller här i Sverige.

Ditt företags utsatthet för förluster beror bl.a. på branschen, storleken och stabiliteten hos dina kunder. Katarina Nyreröd, Risk Manager hos Euler Hermes Sverige, rekommenderar att man handlar med ökad beredskap:

”Vi har under de senaste åren upplevt ett ökande antal konkurser såväl i Sverige som utomlands. Vi förväntar oss att denna utveckling kommer att fortsätta under 2020 eftersom den globala tillväxten faller och osäkerheten på den globala marknaden har ökat. Den förväntade ökningen av konkurser är värd att notera när man fattar beslut om att ge sina kunder kredit. När eller hur får man reda på att några av de kunder som man handlar med är hotade av konkurs?


Svaret är att det kräver ökad fokus på riskhantering genom skärpta handelsvillkor samt att man söker experthjälp och försäkring.”

Katarina Nyreröd, Risk Manager, Euler Hermes Sverige
För företag som exporterar behöver ökningen av antalet globala konkurser inte begränsa företagets handelsmöjligheter. Enligt Kirsten Neergaard, Nordic Risk Director hos Euler Hermes, kan några enkla försiktighetsåtgärder minska ditt företags risk för förlust:
Kirsten Neergaard, Risk Manager Nordics

”Om man tittar i Global Insolvency Report så är det tydligt ett par marknader, t.ex. Hong Kong, Kina och Chile, som sticker ut med en mycket stor ökning av antalet konkurser. En ökning av antalet konkurser förväntas i många andra länder, även på våra närliggande marknader. Så här bör du kanske överväga att justera storleken på ordrarna, betalningsvillkoren och kolla upp lite extra hur du är försäkrad om en av dina kunder går i konkurs. Och om du tittar på sektorer ska du, som alltid, var mer på din vakt i vissa branscher än i andra. Men totalt sett har du goda möjligheter att göra bra affärer under 2020, märk väl, utan att förlora pengar.

Du måste bara göra din research innan du handlar, eller luta dig mot experter på området.”