Steg för steg: Så återgår marknaden till "business as usual" efter COVID-19

Runt om i världen fylls nu kontoren av medarbetare igen efter att arbetsplatserna lämnats öde på grund av covid-19. Det väntas bli rusning och köer på motorvägarna på flera ställen och på de flesta håll öppnas restaurangerna. Steg för steg öppnas samhällena och vi rör oss i riktning mot något som påminner om ett normalt arbetsliv, samtidigt som vi hoppas kunna undvika en andra våg av smitta.

Allt pekar dock på att det är långt kvar innan allt blir som vanligt och aktivitetsnivån är densamma som den var innan alla restriktioner infördes. Det visar en analys av data från ett antal olika marknader och branscher som vi presenterar i en rapport med titeln "Reopening the World: Beware of False Starts". Här kan du ladda ner den.

Ana Boata, chef för makroekonomiska studier hos Euler Hermes, har identifierat fyra stadier av den pågående krisen – stadier som kan hjälpa dig att få en överblick över denna alldeles speciella situation.
 

Första stadiet: Nationell nedstängning

"I det första stadiet genomförde de flesta stater en generell nedstängning av samhället för att bryta kurvan och därmed begränsa smittspridningen", förklarar Ana Boata.

Nedstängningen satte stora delar av marknaden på paus och minskade drastiskt den allmänna aktivitetsnivån.

Det här chockade marknaden och det var början på krisen. I grunden är det effekten av nedstängningen som marknaden behöver komma över, men det finns flera hinder på vägen, vilka beskrivs närmare i nästa avsnitt. Därför är vi längre från ett normalt tillstånd än man kanske kan tro.

Samtidigt var det under detta första stadium som de finansiella stödpaketen lades fram i ett försök att hålla näringslivet, och därmed arbetsmarknaden, på fötter.

Andra stadiet: Försiktigt återöppnande

Samhällen öppnas gradvis och när fler återgår till arbets- och vardagslivet så börjar konsumtionen så smått att öka och samhällets hjul börjar åter att snurra. Hjulen rör sig långsamt, men de rullar åtminstone.

De flesta regeringar har infört strategier för ökad testning och isolering av nya sjukdomsfall samt karantän för att kontinuerligt bekämpa spridningen av covid-19. Många länder har även börjat undersöka möjligheter att öka konsumtionen.

Det råder dock fortfarande restriktioner för gränspassager och det största problemet just nu är, enligt Ana Boata, att det inte finns en gemensam strategi för återöppnandet av landsgränser.

"Just nu är det upp till de enskilda länderna att utforma strategier för hur gränserna ska öppnas, och så länge öppnandet inte sker koordinerat internationellt kommer det att ta mycket längre tid för marknaden att återhämta sig", bedömer hon.

De olika lokala strategierna försvårar nämligen den internationella handeln, vilket påverkar transportsektorn. Det här försenar återgången till normaltillståndet.

Tredje stadiet: Tillbaka på banan

Om allt går som det ska de närmaste månaderna kan företagen se fram emot att gränserna gradvis öppnas allt mer, samtidigt som förbudet mot större folksamlingar hävs. Det senare kommer dock sannolikt inte att ske förrän någon gång efter sommaren 2020 och det tredje stadiet kommer därför inte att inledas förrän under hösten.

I takt med att gränser och annat åter öppnas så ökar också risken för en ny smittovåg. Vi förväntar oss att en ny våg troligen inte kommer förrän i höst, men risken finns redan nu. En ny våg skulle hota marknaden på nytt, men reaktionen kommer troligtvis inte att bli densamma som i våras, bedömer Ana Boata.

"Vi tror att regeringarna har lärt sig av den första vågen och om det kommer en andra våg så kommer det snarare att ske mer riktade nedstängningar än en generell. Inte minst för att samhället inte har råd med det", säger hon, med hänvisning till de stora ekonomiska stödpaket som skulle motverka uppsägningar och konkurser under vårens nedstängningar.

Beredskapen har generellt ökat, utrustning finns på plats och strategierna för att motverka smittspridning ligger klara. Bedömningen är därför att effekten på marknaderna också blir mindre jämfört med under vårens kraftiga chockreaktion.

Fjärde stadiet: Vaccin möjliggör "business as usual"

Öppna gränser, ingen nedstängning och inga finansiella stödpaket – det är målet. Men detta låter sig inte göras förrän den dag då covid-19 har försvunnit, eller ett vaccin tagits fram. Utifrån den information vi har tillgänglig, och de tidsramar som förutses, så förväntas inte en storskalig vaccinationskampanj kunna påbörjas förrän tidigast i mitten av 2021.

"Det betyder att det kommer att finnas restriktioner fram tills dess, och olika sektorer kommer därför inte att kunna arbeta med full kapacitet förrän i mitten av 2021", förklarar Ana Boata.

Därefter kommer det att ta några månader innan allt rullar på som vanligt, och Ana Boata förväntar sig att aktiviteterna på marknaden inte kommer att ha återgått till samma nivåer som före krisen förrän i slutet av 2021.

Ett steg i taget ...

... är bättre än två steg framåt och ett bakåt. Det är långt kvar innan allt blir normalt igen, men nästa år kan vi närma oss det om:

  1. återöppningen fortsätter
  2. de restriktioner som hävs inte återinförs
  3. gränserna öppnas mer och mer
  4. finansiella stödpaket inte avslutas för snabbt eller för tidigt
  5. nivån av öppenhet samordnas över gränserna
  6. vi fortsätter att hantera och kontrollera smittspridningen – inte bara här hemma eller i Europa utan även globalt.