Vilka problem kan hindra eller försena betalningar vid global handel?

Få en offert

Det finns flera skäl till att utlandskunder kanske inte betalar: en ändrad politisk eller ekonomisk situation, deras bankrelationer eller affärskulturen på deras marknader, för att bara nämna några. En viktig uppgift vid all utlandsförsäljning är att följa upp dessa faktorer. Information är därför avgörande för att öka försäljningen och ta de bästa besluten. 

När ni expanderar utomlands är det viktigt att fastställa de betalningsvillkor för internationell handel som ni vill kunna erbjuda.  Betalning i förskott är det säkraste betalningssättet vid internationell handel och en bra metod när risken för utebliven betalning är stor. Många kunder har dock inte råd att betala i förskott, och därför kan sådana villkor begränsa orderingången.

För att maximera de potentiella säljvolymerna kanske ni vill använda löpande räkning. I så fall måste riskerna uppmärksammas och kreditvärdigheten kontrolleras för varje kund. Mellan dessa två ytterligheter för betalning - förskott och löpande räkning - finns alternativ som bankinkasso (där er bank tar emot betalning för er räkning) och remburser, en mycket användbar mellanlösning som dock kan vara tidskrävande.

Oavsett metod blir det viktigare för varje år att vara noga med detaljerna. Genomför noggranna kontroller av importören, inklusive dess bankarrangemang och partners med stöd av den bästa informationen. Kom ihåg att varje gång ni utfärdar remburser, samt handlingar för tull och punktskatter eller andra formella dokument är det av yttersta vikt att få fram rätt och fullständiga uppgifter.

Framgångsfaktorerna för internationell handel är desamma som inom många verksamhetsområden: en tydlig process, välutbildade medarbetare och regelbunden bevakning. Genom att samarbeta med oss får ni tillgång till uppgifter och tjänster som utvecklats för att vara kompatibla och integrera sig med era processer och system. Vår ambition är att säkerställa att era betalningsvillkor för utrikeshandel uppfylls, vilka de än är.

Vår kreditförsäkring är så mycket mer än en vanlig försäkring: våra kunder får inte bara tillgång till en serie stödverktyg för global handel, utan även en världsomspännande inkassotjänst. Ta reda på mer om kreditförsäkring och ta en titt på våra effektiva informationsverktyg EOLIS, SmartView och SmartLink för att se hur ni tryggt kan bedriva verksamhet på internationella marknader.

Hantera krediter och skydda kassaflödet.

Få en offert

När ni börjar att göra affärer utomlands är det mycket viktigt att planera era ekonomiska åtaganden. Verksamheten gynnas av att ni undersöker olika scenarier som kan uppstå och samråder med experter som kan vägleda er och ger er råd för att hantera dem. Det finns flera alternativ för att undvika förluster på grund av försenade eller uteblivna betalningar samt för att hantera skulder. Vårt globala nätverk kommer att kunna stödja er i era beslut och hjälpa er att säkra exportavtal. När ni tecknar en försäkring eller garanti för global handel får ni tillgång till unik information och den senaste kunskapen på er verksamhetsmarknad. Ni kommer att kunna erbjuda era kunder mer attraktiva villkor och få till gång till nya köpare. Med stöd av Euler Hermes kommer ni att tryggt kunna bedriva er verksamhet och knyta långvariga kundrelationer.