Hur utvecklar jag min verksamhet på ett säkert sätt?

Få en offert

Den egna framgången kan vara det största hotet. Många rådgivare varnar företag för att ta på sig för stora beställningar - det är lätt att hamna i den fällan när ekonomin växer. Ju mer ni anstränger er för att skaffa nya kunder och ju bättre produkt ni erbjuder, desto större är chansen att ni får in en rekordstor order. Eller en anbudsinfordran för ett projekt som skulle kunna fördubbla årets omsättning. 

Att tacka nej är det svåraste för en verksamhet när det dyker upp attraktiva möjligheter, särskilt för småföretag. Investerare vill höra talas om ökade vinster och banken vill se en stigande omsättning. Ivern över en skjuts framåt kanske också har spridit sig till de anställda.

I en sådan situation finns det flera åtgärder att vidta för att hantera risken och dra fördel av möjligheterna.   

Kreditförsäkring är en av de tjänster som säkrar ert kassaflöde och ger er större frihet att bedriva er verksamhet. Att försäkra större avtal eller kundportföljen kan förbättra er ställning när ni ansöker om finansieringsstöd.  

Trygghet i dina affärer

Få en offert Ring oss

Försenade eller uteblivna betalningar kan snabbt dra ner verksamhetens tillväxttakt, vilket leder till dålig likviditet. Sådana hinder kan övervinnas genom att samarbeta med oss. Vårt breda utbud av kreditförsäkringslösningar med stöd av beslutsverktyg är till för att makten ska ligga i era händer. Våra försäkrings- och garantitjänster är anpassade till storleken på er organisation, oavsett om det är ett litet eller medelstort företag, en multinationell koncern eller en stor verksamhet som spänner över flera olika marknader. Vårt expertteam ser till att våra produkter och tjänster är anpassade till era behov och er bransch, och stödjer er utvecklingsstrategi.