Kreditförsäkring

Vi hjälper företag att ta kontroll över morgondagen. Bygg upp er verksamhet med hjälp av vår unika omvärldsanalys.

Få en kostnadsfri kreditvärdering av tre kunder

 

Vad är en kreditförsäkring?

En kreditförsäkring säkrar ert kassaflöde genom att täcka förfallna obetalda kundfordringar. Vi följer era kunders finansiella status och uppdaterar er så att ni tryggt kan bedriva er verksamhet. Om era kunder går i konkurs eller inte kan betala får ni ersättning för levererade varor och tjänster.

FÖRUTSE

Få tillgång till omfattande och aktuell information om riskförändringar i er kundportfölj. Följ och hantera kundens beställningar och betalningar på ett säkrare sätt.

SKYDDA

Med kundfordringarna skyddade blir ert kassaflöde och er vinst bättre säkrade. Verksamhetens styrka blir tydlig för banker, revisorer och investerare.

VÄX

Identifiera möjligheter för tillväxt och expansion. Frigör resurser för att utvidga verksamheten till nya kunder och marknader.

Varför arbeta med oss?

Världsledande

Fler än 70

länder runt om i världen

Prognoser

40 miljoner

bevakade verksamheter

En stabil grund

AA

rating från Standard & Poor’s

Hör av er

Ring oss


Det finns alltid en risk för uteblivna betalningar, även om era kunder är etablerade företag. En kreditförsäkring täcker de kommersiella och politiska risker som gör att era fordringar förblir obetalda. Med hjälp av våra försäkringar minskar ni konsekvenserna av kundernas insolvens och  reducerar riskerna för uteblivna betalningar. Vi bevakar era kunders finansiella hälsa och betygsätter dem med hjälp av vårt poängsystem. Ni fastställer kreditlimiter som styr hur stora beställningar som kan accepteras från nya och befintliga kunder, och hur ofta. Vi bevakar ständigt betygen och informerar er om förändringar utifrån era kunders finansiella svårigheter. Ni kan justera era kreditlimiter för att hantera kreditrisken.  Våra inkassotjänster stödjer era egna processer och optimerar betalningsgraden. En kreditförsäkring kan förbättra era bank- och affärsrelationer.