Kreditförsäkring för medelstora och stora företag

Med hjälp av en kreditförsäkring skyddar ni ert kassaflödet och era kundfordringar.

Få en offert

 

Vad är en kreditförsäkring för medelstora och stora företag?

Fler än fyra av fem vardagstransaktioner mellan företag görs på kredit. Om kunderna inte betalar hotas era finansiella tillgångar. Ni har redan kreditkontroll men behöver någonting mer. Vårt unika utbud av prognoser och kreditförsäkringar ger er fullständig trygghet.

FÖRUTSE

Få tillgång till omfattande och aktuell information om risken i er kundportfölj. Följ upp och hantera kundrelationer på ett säkrare sätt.

SKYDDA

Med kundfordringarna skyddade blir ert kassaflöde och er vinst bättre säkrade. Verksamhetens styrka blir tydlig för banker, revisorer och investerare.

VÄX

Identifiera möjligheter för tillväxt och expansion. Frigör resurser för att utvidga verksamheten till nya kunder och på nya marknader.

Som ansvarig för ett medelstort företag står du inför utmaningen att fastställa kreditvillkor för nya och befintliga kunder samtidigt som du måste hantera risken för utebliven betalning. Det kan vara komplicerat och tidskrävande. Du vill minska tidsåtgången och inser fördelarna med ett beslutsverktyg som reducerar risken för uteblivna betalningar när du siktar på tillväxt. Med en Kreditförsäkring får du stöd av Euler Hermes, en av de största aktörerna inom kreditförsäkring, garantier och bedrägeriförsäkring. Vi erbjuder tjänster anpassade till små- och medelstora företags behov. Vi har ett nära samarbete med multinationella företag och en stark ställning världen över. Genom att arbeta med oss får du tillgång till information i realtid om era kunder och prospekts. Vi erbjuder det stöd ni behöver för att tryggt kunna bygga upp verksamheten.