KREDITFÖRSÄKRING FÖR MULTINATIONELLA FÖRETAG

Våra specialanpassade tjänster för kreditriskhantering skapar trygghet i en komplex värld

Kontakta oss

 

Euler Hermes World Agency en är global avdelning som enbart ägnar sig åt multinationella företag. Den erbjuder specialanpassade och flexibla lösningar för global riskhantering. Det kan vara svårt att hitta rätt och hantera risker på den internationella arenan. Med vår kunskap och expertis kan ni tryggt handla i en så komplex miljö.

Våra lösningar


World Program

Globala kreditförsäkringslösningar för multinationella företag

World Program är exklusivt till för multinationella företag med världsomspännande verksamhet. Våra experter vet att ni så som multinationell verksamhet har en komplex finansiell struktur.  Vi utformar och hanterar robusta globala försäkringar för kreditrisk och liknande tjänster utifrån era behov. De vilar på skräddarsydda program och ett ramavtal som kan anpassas både centralt och lokalt.
 

Excess of Loss (XoL)

Skydd mot extraordinära förluster

För större verksamheter finns det ett klart värde med diversifierade strategier för riskbegränsning.  Kredithandläggare med rätt verktyg kan ta beslut om vilken typ av risk som ska överföras och när. Excess of Loss (XOL)-försäkringen är ett stöd för kredithantering som tar hand om extraordinära förluster.  Ni kommer att kunna göra beräkningar med stöd av våra unika informationskällor och analysverktyg. Vår produkt bistår multinationella företag med beprövade och effektiva riskhanteringsmetoder som har större förmåga att absorbera risker.
 

Transactional Cover (TCU)

Risker för enskilda transaktioner, politiska risker och specialprodukter

Stora projekt är utsatta för flera risker: uppsägning av avtal, utebliven betalning, konfiskering eller politiska händelser.  Vår TCU-försäkring ger en icke uppsägningsbar limit (max 100 miljoner €) under upp till åtta år. Finansinstitut, investerare, exportörer och företag med internationell verksamhet får på så sätt alla fördelar av en säkrare finansiering.  Villkoren skräddarsys för varje projekt och avtal för att ge er det bästa skyddet för era ändamål. TCU-försäkringen täcker både strukturerade affärer och enskilda transaktioner.

PÅLITLIGT

Ni kan lita på vår service. Så som världsledande på marknaden har vi resurserna och expertisen för att ge er rätt service var ni än gör affärer.

FLEXIBELT

Följ upp den finansiella strukturen och riskbenägenheten på era marknader. Anpassa riskhanteringsportföljen till affärsmöjligheter och lokala förhållanden.

KONTINUERLIGT

Få tillgång till tjänsterna när som helst och var som helst tack vara våra kraftfulla online-system och webbaserade teknik. Integrera med våra system för smidig support.

Kontakta oss idag för mer information om våra tjänster

Kontakta oss

För en internationell verksamhet innebär varje ny marknad nya utmaningar, med flera hot mot lönsamheten. Nyckeln till framgång består i att skickligt kunna identifiera, utvärdera och bevaka risker med stöd av sofistikerade verktyg och avancerade data. Våra tjänster är utformade för att stödja er framgång. Vi arbetar sida vid sida med våra kunder genom att erbjuda olika lösningar för riskhantering. Vi ger multinationella företag beslutsverktyg och vägledning om viktiga frågor. Exempelvis om att välja de bästa betalningsvillkoren för internationell handel. Med vår skyddade information blir era beslut effektivare och i linje med er utvecklingsplan. Använd informationen för att följa upp resultatet av era insatser och utvecklingen av verksamheten.