Försäkring av förskottsbetalningar

Advanced Payment Protection

Kontakta oss för att få veta mer


När du har behov av att försäkra dina förskottsbetalningar

När du går in på nya marknader kan det vara nödvändigt att betala i förskott. Men vet du vad som händer om du har betalat i förskott och varorna eller tjänsterna inte levereras?

Kan du vara säker på att din betalning återbetalas?

Vår produkt Försäkring av förskottsbetalningar är utformad för att ge dig sinnesfrid när du genomför inbetalningar eller förskottsbetalningar och garanterar samtidigt att du får dina pengar tillbaka.

Hur fungerar vår försäkring av förskottsbetalningar?

Identifiera risken
Välj de leverantörer som kräver förskottsbetalning för leveranser.

 

Beräkning av kreditgränser
För varje leverantör beräknar vi en kreditlimit som utgör det maximala värde som vi ersätter om leveransen av varorna eller tjänsterna inte genomförs.

 

Betala i förskott
Följ villkoren i kontrakten, bevaka leverantören och håll ett öga på förfallodatum för leveransen. 

Identifiera förlusten
Begär att få förskottsbetalningen i retur om leveransen av varorna eller tjänsterna inte sker.

 

Anmäl skadan
Om leverantören vägrar eller inte kan returnera förskottsbetalningen, ska du skicka all information och alla detaljer om kontraktet till oss. Vi täcker din förlust om vi inte kan driva in skulden från din leverantör.

Hantera dina risker

Undvik att ditt kassaflöde hotas i händelse av att en leverantör misslyckas med att leverera varan eller att betala tillbaka din förskottsbetalning. Både politiska och kommersiella risker täcks.

Minska dina omkostnader

Få tillgång till aktuell finansiell information. Få nya möjligheter med nya leverantörer och få rabatt genom att betala i förskott.

Maximera dina lånevillkor

Visa din bank att du har kontroll över din distributionskedja och att du kan hantera dina finansiella risker.

Vill du veta mer om vår försäkring av förskottsbetalningar?

Kontakta oss nu Lär dig mer om Försäkring av förskottsbetalningar

När du går in på nya marknader kan det vara nödvändigt att betala i förskott. För vissa branscher, såsom byggbranschen, är förskottsbetalningar till leverantörer viktiga. Men om leverantören blir insolvent eller om det uppstår andra hinder för att kontraktet uppfylls kan du förlora förskottsbetalningen. Om du försöker skaffa större kontrakt och samarbeten med nya leverantörer, kan du skydda din verksamhet mot dessa risker med hjälp av vår Försäkring av förskottsbetalningar Vi erbjuder dig en försäkring av dina förskottsbetalningar, vilket ger dig möjlighet att ge anbud på större projekt med större självtillit och att kunna genomföra dem utan förlust. Vi levererar även en kreditförsäkring för att hantera risken vid försenad betalning eller utebliven betalning från dina kunder.