Simplicity

Förenkla er handel, förbättra lönsamheten och expandera verksamheten

Begär en offert

 

Vad är Simplicity?

Är ni bekymrade över osäkra fordringar som hämmar företagets tillväxt? Tryggheten är bara ett steg bort. Simplicity är till för att ni ska kunna ägna mindre tid åt kundfordringar och istället fokusera på det ni gör bäst: bygga upp er verksamhet.

TYDLIGT

Våra fasta avgifter gör kreditförsäkringen lätt att förstå och hantera. Använd våra prognoser för att tryggt kunna utveckla er verksamhet.

ENKELT

Vår enkla process gör det smidigt att teckna en försäkring. Sälj sedan på öppen kredit för att ligga före konkurrenterna lokalt eller på exportmarknaderna.

SNABBT

Med vårt omedelbara försäkringsskydd har ni kundfordringarna under kontroll och kassaflödet skyddat. Få tillgång till förmånligare villkor från banker och andra långivare.

Som företagare vill ni hela tiden utveckla er verksamhet och har alltid ont om tid. Varje dag fattar ni beslut som innebär att både söka upp möjligheter och hantera risker. Underlåter en kund att betala kan det få allvarliga konsekvenser - och till och med sätta hela verksamheten på spel. Som stor aktör inom kreditförsäkring och garantier har vi ett nära samarbete med små- och medelstora företag som investerar i sin tillväxt. Vi har lyssnat på era behov och svarat med försäkringar gjorda för er. Simplicity är en kreditförsäkring för företagare som hanterar risker professionellt och tryggt utvecklar sina verksamheter.