สัญญารับประกันหนี้สินกับหนังสือค้ำประกัน

 

 สัญญารับประกันหนี้สินกับหนังสือค้ำประกัน

สัญญารับประกันหนี้สินกับหนังสือค้ำประกันสามารถใช้ในหลายส่วนของกิจการการค้า
สัญญารับประกันหนี้สินรองรับการปฏิบัติตามภาระผูกพันของสัญญาของคุณกับคู่สัญญาอีกฝ่าย ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่กำหนดไว้ ทางเราจะจ่ายค่าชดเชยสำหรับความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้น
เมื่อใช้บริการสัญญารับประกันหนี้สินกับทางเรา การวางแผนเงินทุนหมุนเวียนของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบ และด้วยความแข็งแกร่งทางการเงินของเราหมายความว่า สัญญารับประกันหนี้สินหรือหนังสือค้ำประกันของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอยู่บ่อยครั้ง 

 
ความปลอดภัย

อันดับ AA จาก Standard & Poor’s ให้ความปลอดภัยว่าสัญญารับประกันหนี้สินของเราจะเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้รับผลประโยชน์

สภาพคล่อง

สัญญารับประกันหนี้สินของเราสามารถปลดปล่อยเงินทุนหมุนเวียนออกจากธนาคารและ/หรือลดข้อกำหนดการค้ำประกันสินทรัพย์ที่จับต้องได้สำหรับการซื้อขายตราสาร

การเข้าถึง

สัญญารับประกันหนี้สินของเราช่วยให้คุณสามารถขยายโอกาสเข้าถึงลูกค้าใหม่มากขึ้น ข้อมูลเชิงลึกในระดับโลกและสำนักงานท้องถิ่นของเรายังสามารถช่วยเหลือคุณตามข้อกำหนดสัญญารับประกันหนี้สินระดับสากลของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา ติดต่อหาเราวันนี้

ติดต่อเรา