ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า

เราช่วยให้บริษัทสามารถควบคุมวันพรุ่งนี้ได้ สร้างธุรกิจของคุณด้วยพลังของข้อมูลข่าวกรองทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใครของเรา


การประกันภัยสินเชื่อทางการค้าคืออะไร 

การประกันภัยสินเชื่อทางการค้าจะครอบคลุมยอดลูกหนี้ของคุณที่จะครบกำหนดภายใน 12 เดือน เพื่อปกป้องกระแสเงินสดของคุณ
เรามีข้อมูลติดตามผลสุขภาพทางการเงินของลูกค้าของคุณ และเราจะส่งมอบข้อมูลล่าสุดให้กับคุณเพื่อช่วยให้คุณทำการค้าได้อย่างมั่นใจ
ในกรณีที่ลูกค้าของคุณล้มละลาย หรือไม่ชำระหนี้อย่างยืดเยื้อ คุณจะได้รับค่าชดเชยสำหรับต้นทุนสินค้าที่ขายหรือบริการที่คุณได้ส่งมอบไป 

 

สำรวจเพิ่มเติม

ติดต่อเรา