คำเตือน : บราวเซอร์ของท่านไม่รองรับข้อมูลนี้ กรุณาเปลี่ยนไปใช้บราวเซอร์ที่ใหม่กว่า เช่น Chrome Firefox หรือ Microsoft Edge

   

ประกันภัยเทรดเครดิต

เพราะอนาคตมีความไม่แน่นอน ให้เราช่วยประเมินความเสี่ยง และคุ้มครองกระแสเงินสดของกิจการของคุณ

ประกันภัยเทรดเครดิตคืออะไร?

ประกันภัยเทรดเครดิต หรือประกันภัยลูกหนี้การค้า เป็นมากกว่าการประกันภัยทั่วไปตรงที่บริการนี้จะเข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงของบริษัทด้วยข้อมูลที่เจาะลึก นอกเหนือจากการชดเชยความเสียหายในกรณีที่คู่ค้าไม่ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ. 

ผู้เอาประกันจะได้รับประโยชน์จากการทำประกันเทรดเครดิตในการเพิ่มยอดขายไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ กับลูกค้าเก่าหรือใหม่  และยังช่วยในการนำไปขอสินเชื่อจากธนาคารสำหรับนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนได้.

ทราบหรือไม่?

 

 

40% ของสินทรัพย์รวมของธุรกิจอยู่ในรูปของยอดลูกหนี้การค้า  และทำให้ธุรกิจมีความเสี่ยงได้หากมีหนี้เสียเกิดขึ้น.

 

 

ติดต่อเราวันนี้!

useful description of image if informative and not decoration only.