KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ FİRMALARA GELECEK İÇİN REHBER

E-Kitapçığı İndirin
Hem yerel hem de uluslararası düzeyde önemli bir işleve sahip olan Küçük ve Orta Ölçekli Firmaların başarılı bir şekilde ölçeklerini büyütebilmeleri sağlıklı bir küresel ekonomi için kritik önem arz ediyor. “Küçük ve Orta Ölçekli Firmalara gelecek için bir rehber” isimli bu e-kitabımız; finansman seçeneklerinden ihracat stratejisi ve nakit akışını korumaya Küçük ve Orta Ölçekli Firmaların sürdürülebilir ve güvenli bir şekilde büyümesi için gerekli temel bilgileri ve pratik ipuçlarını içeriyor.

Her işte, kaynakları korumak ve desteklemek çok önemlidir ama söz konusu küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) olduğunda riskler daha da artar. Büyümeye, ölçeklerinden fazla katkı sağlayan Küçük ve Orta Ölçekli Firmaların küresel ekonominin gidişatını belirlemede önemli bir rolü vardır. Bu nedenle, onların verimli bir şekilde büyümesi herkesin çıkarınadır.

Ekonomileri ileriye taşımak

Küçük ve Orta Ölçekli Firmalar hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerde; istihdamı, verimliliği ve rekabetçiliği uyarıcı etkileriyle küresel ekonomide önemli bir rol oynar. OECD ülkelerinde Küçük ve Orta Ölçekli Firmalar istihdamın yarısından fazlasını ve GSYH’nin %50 ila %60’ını oluşturur.

Halihazırda beş yeni işten dördü KOBİ’ler tarafından yaratılıyor.
Avrupa’da finans sektörü dışındaki şirketlerin %99’u KOBİ'lerden oluşuyor.
Önümüzdeki 15 yıl içinde 600 milyon kişilik istihdam yaratılması gerekecek.
Euler Hermes, 100 yıldır işletmelere büyüme hedeflerini yakalamaları için yardım ediyor. Dünya çapında veri ve bilgi toplayarak hazırladığımız sektör raporları müşterilerimize ticari kararlar verirken bir rehber oluyor. Çok yönlü online araçlarımızla müşterilerimiz bu bilgilere istediği zaman ulaşıp kendi süreçlerini yönetebiliyor. Finansal hizmetler alanındaki yenilikleri takip edip bu yolda öncülük etmeye, etrafımızdaki toplulukları desteklemeye ve herkesin refah içinde yaşayacağı bir dünyanın parçası olmaya kendimizi adadık. Dünya çapındaki ofislerimiz, insanlara yeteneklerini keşfedip sigortacılık alanında kariyerlerini Euler Hermes ve Allianz ile ilerletmeleri için fırsatlar sunuyor. Nerede olursanız olun bize ulaşarak birlikte nasıl çalışabileceğimiz ve başka şirketlerle nasıl güven içinde ticaret yapacağınızla ilgili bilgi alın.