Ekonomik Araştırmalar

Euler Hermes ve Allianz Ekonomik Araştırmalar birimi olarak iş dünyasının geleceğini şekillendirecek temel ekonomik, siyasi ve sosyal eğilimleri analiz ediyor ve bunlarla ilgili bilgi veriyoruz

Ekonomik yayınlarımız Haftalık İhracat Risk Raporları

Ne yapıyoruz ?

Her yıl

+400

rapor yayınlıyoruz

Destekliyoruz

+15.000

kişiye (müşterilerimizi, müşteri adaylarımızı ve ortaklarımıza) ticari karar verme süreçlerinde yardımcı oluyoruz

Derecelendiriyoruz

240 ülke

ve 28 sektörü sürekli olarak izliyoruz

Araştırmalarımızın en önemli üç ayağını; ülke risk analizleri, sektör risk analizleri ve ticaret, iflas ve ödeme davranışlarının ana odak olduğu eğilimler oluşturuyor. Araştırmalarımız, hem kurum içi, hem de kurum dışına (Müşterilerimiz ve müşteri adaylarımız, aracılarımız, ortaklarımız vb) yönelik hazırlanıyor ve dünya çapında önde gelen medya kanallarında düzenli olarak yer buluyor.

Ekonomik Raporlar

Ülke risk analizleri

Euler Hermes’in ülke derecelendirmeleri 240 ülkede ödemeleri sekteye uğratabilecek risklerin değerlendirmesine yönelik yapılır ve bu ülkelerden 70 tanesi için her çeyrekte güncellenir. Son derecelendirme: ekonomik dengesizlikler, iş ortamının kalitesi ve siyasi risklerin gerçekleşme ihtimaline yönelik “orta-vadeli derecelendirme” (AA’dan D’ye) ve finansal akışlardaki aksaklıklar nedeniyle finansal kriz sinyalleri veren makroekonomik göstergelerin değerlendirildiği 6-12 aylık kısa vadeli derecelendirmenin (1 ile 4 arası puanlama ile) birleşiminden oluşur.

Sektör risk analizleri

Sektör risk derecelendirmelerimizi de dönemsel olarak güncelliyoruz. Sektör risk derecelendirmelerimiz 70 ülkedeki 18 sektörde ödemelere dair risklerin bir değerlendirmesi niteliğinde ve bu hesaplamalar esnasında her ülkedeki; talep, karlılık, finansman ve rekabet riskleri göz önüne alınıyor. Sonuç olarak da; “1”in en düşük (sağlam temeller ve çok iyi bir görünüm) ve “4”ün en yüksek (krizin çok yakın olduğu) riski gösterdiği bir derecelendirme ortaya çıkıyor.

Araştırma ve ekonomik görünüm raporları

Euler Hermes, 40’tan fazla ülkede ticari iflasları değerlendirdiği tescilli Küresel İflas Endeksi (KİE) ile ödeme güçlüklerine yönelik araştırmalarda uzmanlık kazandı. Euler Hermes olarak Alacak Vadesi (AV) göstergemizle ödeme davranışlarını da sürekli gözlemliyoruz. Bunlar dışında; ticaret ve dijitalleşme alanlarında ve şirketlerin ve kamu politikalarının geleceğine yönelik (ulaşım, çevre, sosyal ve kamusal politikalar ve sigortacılık gibi) alanlarda da araştırmalar yapıyoruz.

 

Ülke Risk Haritası

Derecelendirmelerimiz belli bir ülkede şirketlerin ödeme yapamama riskini değerlendiriyor. Bu sayede, müşterilerimize, uluslararası ticaret faaliyetlerinde bilinçli kararlar verebilmeleri için destek oluyoruz. Metodolojimiz hem kantitatif hem de kalitatif yüzlerce ekonomik göstergenin analizine dayanıyor ve bu nedenle; ekonomik, siyasi, ticari ve finansal risklerin en iyi şekilde anlaşılmasını mümkün kılıyor.    

Bizi nerede bulabilirsiniz?

Euler Hermes Grup-Tüm Ekonomik Raporlar