Kimya

İşlenmiş kimyasallar ham (petro) kimyasallara göre daha yüksek karlılığa sahip.

Sektör
Büyüklüğü

4000 milyar dolar

M

Sektör Risk Derecelendirmesi Orta

 • Bölünmüşlük

 • Uluslararasılaşma

 • Sermaye Yoğunluğu

 • Kârlılık

 • Üst segment konumlandırma stratejisiyle bağlantılı yenilikçi sektör
 • Çok farklı pazarlara hitap etmesi dış şokların şirket gelirleri üzerindeki etkilerini hafifletiyor
 • Kârlılığın sağlam olması şirketlerin (özellikle de, kozmetik ve özel nitelikli ürünlere yönelik olanların) daha fazla ARGE yatırımı yapmasına olanak sağlıyor
 • Sektörün başlıca alıcılarının üretimlerinde çok dalgalanma olması (otomotiv ve inşaat sektörleri gibi)
 • Sermaye yoğunluğunun ve işletme sermayesi gereksiniminin yüksek olması
 • Çevresel sorunlar bakımından zayıf kamu imajı
 • Tarıma yönelik kimyasal ürünlerin çıkmaza girmiş olması

Neler takip edilmeli?

 • İmalat sanayiinin küresel talebi. Bu talepte düşüş olması durumunda kimya sektörü üretiminde gidişat terse dönebilir
 •  Kimyasal hammadde fiyatlarındaki artışın etkileri. Örneğin etilen fiyatındaki artışın küresel bölgelere göre plastik sektörü üzerindeki etkileri
 • Özel nitelikli kimya ürünleri sektöründe karlılığın düşmemesi için gerekli ARGE harcamalarının miktarı
 • Petrokimyasallar alanında pazar payı için mücadelenin çok zorlaşması

Birçok kimyasal ürün imalat sanayi tedarik zincirlerinin ilk aşamalarında kullanıldığı için kimya sektörünün ülkelerin büyüme eğilimlerindeki dalgalanmalardan etkilendiğini söylemek tartışmalı olacaktır. Ancak bu durum son zamanlarda değişiyor gibi. Özellikle de, kozmetik ve özel nitelikli kimyasal ürünler gibi son ürüne yakın kimyasal ürün pazarları göz önüne alındığında... Örneğin, Fransız ARKEMA, Belçikalı SOLVAY veya Alman EVNIK gibi özel nitelikli kimyasal ürünler alanında uzmanlaşmış şirketlerin son yıllarda ve özellikle de 2018 yılında finansal performansları çok sağlamdı. Fiyatlama güçleri sayesinde (ki bu şu ana kadar hiç görülmese de üretim hacmindeki düşüşleri çokça telafi edebiliyor) bu şirketler yüksek karlılıklarını koruyabildiler. Bu durumun 2019 yılında da devam etmesini bekliyoruz çünkü söz konusu şirketler; otomotiv, inşaat ve elektronik gibi ana müşterileri olan endüstriler için yaptıkları yüksek ARGE yatırımları sayesinde vazgeçilmez hale geldiler.  

Petro kimyasallar gibi görece ham kimyasal ürünler tedarik eden şirketler imalat sanayiindeki dinamizmden faydalanabilecek olsa bile kimyasal ham madde fiyatlarındaki dalgalanmaya katlanmak zorunda kalıyor. Problem şu ki petrol fiyatlarındaki artışı son kullanıcıya daha yakın olan etilen gibi ara girdi fiyatlarına yansıtmak kolay değil. Etilen gibi monomerlerden yapılan plastiklerin durumu inşaat sektörünün görünümüyle neredeyse birebir bağlantılı ve inşaat sektörünün görünümü de sektörün olgunlaşmış olduğu birkaç ülke dışında pek parlak değil. Tarımsal kimya ürünleri de ciddi bir çıkmaz içinde çünkü çiftçilerin gelirleri devamlı düşüyor ve ne yazık ki bu düşüşün önüne de bir türlü geçilemiyor.

2018 yılında 4bin milyar dolar olduğu tahmin edilen küresel kimya ürünleri satışının 2019 yılında yine artmaya devam etmesi bekleniyor. Ancak, küresel ekonomik büyüme yavaşladığı için bu artış 2018 yılına göre daha az olabilir. Petrol fiyatları kontrol altında kalmaya devam ettiği sürece, işlenmiş kimyasal ürün fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskı özel nitelikli kimya ürünleri şirketlerinin karlılığına destek olabilir. Ancak, bu durumun kimya sektörü üretim döngüsünü yakın gelecekte olumlu etkileyeceği garanti değil.   

Ham Kimyasallar: Petrokimyasalların plastik üretiminde kullanılması gibi bu sektörün ürünlerinin üretim zincirinin alt safhalarında kullanılıyor olması onu sanayi üretimindeki dalgalanmalara maruz bırakıyor

Sabun, deterjan, kozmetik: Küresel tüketici harcamaları eğilimlerine çok bağlı

Tarımsal kimyasallar: Sektör satışları çiftçilerin satın alma gücüyle bire bir bağlantılı

Ana Oyuncular

Ülke Rol Sektör Riski
ABD

#1 ihracatçı

#2 ithalatçı

#2 üretici

A

Düşük Risk

Almanya

#2 ihracatçı

#4 üretici

A

Düşük Risk

Çin

#1 ihracatçı

#1 üretici

B

Orta Risk