Tekstil

Gelişmiş ülkeler için haberler iyi değil

Sektör
Büyüklüğü

2700 milyar dolar

S

Sektör Risk derecelendirmesi hassas

 • Bölünmüşlük

 • Uluslararasılaşma

 • Sermaye Yoğunluğu

 • Kârlılık

 • Gelişmekte olan pazarlarda yükselen orta sınıf hâlen önemli bir sürükleyici
 • Kalite ve yeniliğe olan talep en rekabetçi oyuncular için bile karlılığı destekliyor ve sektöre yeni girişleri cesaretlendiriyor
 • Küresel tedarik zincirlerinin adaptasyon hızı ve verimliliği çok iyi
 • Tüketici güveni, enflasyon ve genel olarak ekonomik döngülere aşırı hassasiyet
 • Düşük maliyetli işçiliğe yüksek bağımlılık
 • ESG (çevresel, sosyal ve yönetimsel) normları bağlamında çok az ilerleme
 • Küresel olarak entegre olmuş tedarik zincirleri için ABD-Çin zıtlaşması kalıcı bir tehdit oluşturuyor

Neler takip edilmeli?

 •  Akıllı tekstil ürünleri karlılığa ciddi etkisi olabilecek güçlü yatırımlar gerektiriyor
 • Amazon gibi yeni oyuncuların rekabeti arttırması ve fiyatlar üzerinde baskı yaratması olası
 • Yeni standartların uygulanması (ESG) otomotiv endüstrisinde olduğu gibi yıkıcı olabilir

2019 yılında satışlardaki büyümenin yıllık %1,5’e yavaşlaması ve 2020 yılında %2 civarında istikrara kavuşmasıyla tekstil endüstrisinin önümüzdeki yıllarda ortalamanın altında performans sergilemesini bekliyoruz (2014-2018 yıllarındaki yıllık ortalama %3,5’lik büyümeyle karşılaştırıldığında). Gelişmekte olan ülkelerde orta sınıfın yükselmesi gibi yapısal nedenlerle sektörün büyümesi daha güçlü kalmaya devam edecek; Çin’de büyük bir canlandırma paketinin uygulamaya sokulması, azalan enflasyon ve destekleyici para politikaları gibi faktörler de buna yardımcı olacaktır.

Gelişmiş ülkelerde, mevcut eğilimlerin –daha kuvvetli bir şekilde- devam edeceği söylenebilir. Amazon gibi teknoloji devlerinin pazara girmesi fiziki mağaza kanalına bağlı birçok markanın pazar payını kaybedeceği anlamına geldiği için rekabeti daha da yırtıcı kılacak. Avrupa ve ABD’de büyük çaplı iflaslara şahit olmaya ne yazık ki devam edeceğiz. Yeni tüketim şekilleri (paylaşım ekonomisi bazlı, yönetimlerin daha bilinçli olduğu, çevreyi korumaya daha duyarlı, sosyal sorumluluk sahibi) üretimlerini; düşük maliyetli işçilik ve küresel olarak entegre tedarik zincirleri üzerine kuran aynı büyük markalar için daha fazla zorluk anlamına geliyor. Küresel ticari savaşların 2019 yılında biraz hafiflemesini beklesek de korumacılık tekstil sektörü oyuncuları için tehdit oluşturmaya devam edecek.    

Tekstil: ESG stratejileri geliştiren markaların güçlü büyüme kaydetmesi bekleniyor ama bu eğilimin pazar geneline kısa zamanda etki etmesi çok mümkün değil.

Kumaş: Pamuk fiyatları 2018 yılının ilk yarısında %25’ten fazla arttı ama yıl genelinde sabitti. 2019 yılında korumacı tehditlerin azalması fiyatlar üzerinde yeniden yukarı yönlü baskı yaratacaktır.

Ana Oyuncular

Ülke Rol Sektör Riski
Çin

1 numaralı üretici

1 numaralı ihracatçı

B

Orta Risk

Hindistan

2 numaralı üretici

2 numaralı ihracatçı

B

Orta risk

İtalya

4 numaralı üretici

5 numaralı ihracatçı

B

Orta risk

Almanya

5 numaralı üretici

3 numaralı ihracatçı

2 numaralı ithalatçı

B

Orta Risk