AFRİKA: SERBEST TİCARET BÖLGESİ KURULUYOR

Afrika: Serbest ticaret bölgesi kuruluyor ama dolar sıkıntısı var

Nijerya’nın da katılmasıyla Afrika için düşünülen bir serbest ticaret bölgesi planı gerçeğe dönüşüyor ama dolar kıtlığından dolayı bu bölgenin ne kadar etkin olacağı şüpheli. Afrika içi ticaret Afrika kıtasının toplam ticaretinin sadece yüzde 15’ini oluşturuyor ve bu da Dünya’da bir bölgenin kendi içinde yaptığı ticaret için en düşük seviye. Örneğin; Latin Amerika için aynı oran yüzde 16, Asya için yüzde 46 ve Avrupa için yüzde 70. Bunun başlıca nedeni Afrika ülkelerinin ihracatının genel olarak emtiaya yönelik olması ve bu ürünlerin ticaretinin de daha çok dünyanın gelişmiş ekonomilerindeki toptancılar tarafından yapılması. Serbest bir ticaret bölgesi hemen yarın mümkün olmayabilir ve sadece gümrük vergilerindeki indirimden de ibaret olmayabilir çünkü gümrük vergisi dışında ticarete engel olan bir çok başka bariyer de bulunuyor (örneğin; sübvansiyonlar, kotolar, menşei kuralları, bürokrasi). Anlaşmanın tam olarak çalışabilmesi için ciddi bir sıçrama yapılması da gerekecek çünkü e-ticaret ve mobil ödeme de ajanda da yer alıyor. Dolar kıtlığı ise bir diğer problem: bölgenin ticarete daha fazla açılmasıyla dolara ulaşımın kısıtlı olduğu ekonomilere de daha fazla döviz girişi olacaktır. Hesaplarımıza göre nakit dolar sıkıntısı nedeniyle kaçırılan fırsatların ekonomiye her yıl 40 milyar dolarlık bir maliyeti oluyor (GSYH’nin yüzde 1,7’si kadar).
BİZİ TAKİP EDİN