AFRİKA:SU İHTİYACI ARTIYOR

Afrika’nın büyüme hikayesi ani bir su kesintisiyle sekteye uğrayabilir. Ülkede su arzı hâlen büyümeye önemli katkı sağlayan (tarım kanalıyla) faktörlerden biri ve birçok farklı taraftan gelen talep nedeniyle suya ulaşım konusunda gerilim halihazırda yüksek seviyede. Tarım, şehirleşme ve elektrik üretimi (Afrika’da daha çok barajlardan sağlanıyor) suyun en çok ihti-yaç duyulduğu alanlar. Örneğin, Yeşil Fas Planı verimlilikte artışlar sağladı ama tarımsal üre-tim oynak kalmaya devam etti ve bu da üreticilerin gelirlerini etkiledi (kıtanın kalanında da ciddi hassasiyeti olan bir konu). Kenya ve Etiyopya’da 2017 ve 2018 yıllarında yaşanan sos-yal gerilimlerde zayıf geçen hasat önemli bir rol oynadı. Çiftçiler ve hayvancılık yapanlar top-rak ve suya sınırlı erişimden dolayı Batı Afrika ülkelerinde ciddi muhalefet sergiliyor. Birleş-miş Milletlere göre 1980’lerden beri her yıl su kullanımı yüzde 1 arttı ve 2050’ye kadar da daha yüzde 30 artacak. Ancak, yatırım tarafında ihtiyaca eşlik eden bir ivme olmadığı için sorun kötüleşebilir. Kurumsal olanaklar ve finansman konuya yönelik ana darboğazları oluş-turuyor.
 
+90 212 290 76 10
 
Sık Sorulan Sorular
 
Müşteri Hizmetleri