Fed 2019'da Faiz Artışlarını Durdurdu

Fed, 20 Mart’ta yaptığı toplantısında beklendiği gibi faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Ayrıca, önceden belirttiğimiz gibi Fed bu sene daha fazla faiz artışına gitmeyeceğini de açıkladı. Kurumun faiz indirimlerine yeniden 2020 yılında başlamasını bekliyoruz. Bu karara eşlik eden açıklamasında Fed, ekonomik faaliyetlerin şu  anda  geçen  senenin  son  çeyreğin-deki  güçlü  durumuna  göre  hız  kesmeye  başladığını  ve  hanehalkı harcamaları ile kurumsal sabit yatırım harcamalarında yılın ilk çeyreğinde yavaşlama görüldüğünü belirtti. Bu doğrultu-da, Fed Aralık ayında yüzde 2,3 olarak açıkladığı 2019 yılı GSYH büyüme tahminini de yüz-de 2,1’e indirdi ve işsizlik oranını da yüzde 3,5’ten yüzde 3,7’ye çıkardı. İlk çeyrek GSYH büyümesine yönelik tahminler çeyreklik bazda yıllıklandırılmış oranın yüzde 1’in altında ola-cağını gösteriyor. Fed ayrıca, Eylül ayında bilanço küçültme programını da sonlandıracağı işaretini verdi. Bu da kurumun söz konusu tarihten itibaren uzun dönemli faiz oranları üzerin-de yukarı yönlü baskı yapmayı bırakacağı anlamına geliyor. Toplantıdan çıkan tüm bu karar-lar sonrasında 10 senelik hazine tahvilinin getirisi 8 puan azalarak getiri eğrisini 6 puanlık düşük bir seviyeye çekti.

 
BİZİ TAKİP EDİN