Sektör Risk Analizleri

Sektör risk derecelendirmelerimizi de dönemsel olarak güncelliyoruz. Sektör risk derecelendirmelerimiz 70 ülkedeki 18 sektörde ödemelere dair risklerin bir değerlendirmesi niteliğinde ve bu hesaplamalar esnasında her ülkedeki; talep, karlılık, finansman ve rekabet riskleri göz önüne alınıyor. Sonuç olarak da; “1”in en düşük (sağlam temeller ve çok iyi bir görünüm) ve “4”ün en yüksek (krizin çok yakın olduğu) riski gösterdiği bir derecelendirme ortaya çıkıyor.
Dijital yıkım ve tüketicinin değişken davranışları arasında yol almakta.
Döngüsel ivme ve yapısal zorluklar

Gelişmiş ülkeler için haberler iyi değil

Hammadde üreticileri zayıf hasat, ara mal üreticileri de perakendecilerin fiyat baskısıyla karşı karşıya
İşlenmiş kimyasallar ham (petro) kimyasallara göre daha yüksek karlılığa sahip.