Döngüsel ivme ve yapısal zorluklar

Sektör
Büyüklüğü

2800 milyar dolar

S

Sektör Risk Derecelendirmesi Hassas

 • Bölünmüşlük

 • Uluslararasılaşma

 • Sermaye Yoğunluğu

 • Kârlılık

 • Bölünmüşlük

 • Uluslararasılaşma

 • Sermaye Yoğunluğu

 • Kârlılık

 • İnşaat sektörün güçlü olması
 • ABD’de yeniden yapılanmanın başarılı şekilde tamamlanması
 • Madencilik sektöründe nakit akışının güçlenmesi
 • Fazla kapasite yönetiminde (çelik) kredibilitenin zayıf olması
 • Emtia fiyatlarının oynaklığı
 • Çevre ve sürdürülebilirlik sorunlarıyla ilişkilendirilme

Ana Oyuncular

Ülke Rol Sektör Riski
Çin

1 numaralı üretici

2 numaralı tüketici

C

Hassas Risk

Japonya

2 numaralı üretici

2 numaralı tüketici

B

Orta Risk

Almanya

1 numaralı ithalatçı

C

Hassas Risk