Gelişmiş ülkeler için haberler iyi değil

Sektör
Büyüklüğü

2700 milyar dolar

S

Sektör Risk Derecelendirmesi Hassas

 • Bölünmüşlük

 • Uluslararasılaşma

 • Sermaye Yoğunluğu

 • Kârlılık

 • Bölünmüşlük

 • Uluslararasılaşma

 • Sermaye Yoğunluğu

 • Kârlılık

 • Gelişmekte olan pazarlarda yükselen orta sınıf hâlen önemli bir sürükleyici
 • Kalite ve yeniliğe olan talep en rekabetçi oyuncular için bile karlılığı destekliyor ve sektöre yeni girişleri cesaretlendiriyor
 • Küresel tedarik zincirlerinin adaptasyon hızı ve verimliliği çok iyi
 • Tüketici güveni, enflasyon ve genel olarak ekonomik döngülere aşırı hassasiyet
 • Düşük maliyetli işçiliğe yüksek bağımlılık
 • ESG (çevresel, sosyal ve yönetimsel) normları bağlamında çok az ilerleme
 • Küresel olarak entegre olmuş tedarik zincirleri için ABD-Çin zıtlaşması kalıcı bir tehdit oluşturuyor

Ana Oyuncular

Ülke Rol Sektör Riski
Çin

1 numaralı üretici

1 numaralı ihracatçı

B

Orta Risk

Hindistan

2 numaralı üretici

2 numaralı ihracatçı

B

Orta Risk

Italya

3 numaralı üretici

3 numaralı ihracatçı

B

Orta Risk

Almanya

4 numaralı üretici

4 numaralı ihracatçı

B

Orta Risk