Küresel Ticaret Raporu: İhracatta hedef ABD, Çin, Hindistan, Japonya ve Almanya

  • ABD, Çin ve Euro Bölgesi, 2019’da ihracatçılar için en iyi yatırım alanı olmayı sürdürecek: ABD’den 193 milyar dolar, Çin’den 161 milyar dolar ve Euro Bölgesi için 260 milyar dolar ek ihracat talebi bekleniyor.
  • En iyi performans gösteren sektör, 365 milyar dolar ek ihracat getirisi ile hizmet sektörü olacak.
  • Asya, Doğu Avrupa ve Afrika’da imalat yapan ülkelerin güçlü bir performans göstermesi bekleniyor.
  • 2019 yılında ticari ivmenin, ticari belirsizlikler ve daha sıkı finansal koşullar nedeniyle küresel büyümedeki yavaşlamaya paralel olarak 2018’de görülen yüzde 3,8’lük ivmeden yüzde 3,6’ya gerilemesi bekleniyor.

7 Aralık 2018, İstanbul - Dünyanın lider alacak sigortası şirketi Euler Hermes’in, 2019 yılına dair küresel ticaret raporu açıklandı. Gelişen pazarlardaki hizmet sektörünün büyüme eğilimine devam edeceği 2019 yılında, hizmet ihracatında 365 milyar dolarlık bir büyüme bekleniyor.

Allianz Makroekonomik Araştırmalar Küresel Başkanı ve Euler Hermes Baş Ekonomisti Ludovic Subran konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Artan ticari gerilimlere rağmen 2019 yılında ithalatta ABD’de 193 milyar dolar, Euro Bölgesi’nde 260 milyar dolar ve Çin’de 161 milyar dolar artış bekliyoruz. Bu pazarlar dinamik kalmayı sürdürecek” dedi.

 Öte yandan rapora göre, ABD’nin korumacı politikası dolayısıyla demir, demir dışı metaller ve vasıtaların ticari performanslarında düşüş tahmin ediliyor. Küresel mal ve hizmet ticaret hacminin 2019 yılında belirsizlikler ve GSYH’deki yavaşlayan büyümeye paralel olarak 2018’de görülen yüzde 3,8’lik artıştan, yüzde 3,6’lık bir artışa gerilemesi bekleniyor.

Küresel doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 5 artacak

ABD-Çin arası ticari gerilimlerle tedarik zincirinde yaşanabilecek riskler karşısında şirketlerin, gelirlerini denetim altında tutmak için yerel pazarlara ve güvenli ticaret yollarına yönlendirebileceği belirtiliyor. Zayıf Euro’nun da etkisiyle Euro Bölgesi’nde şirketlerin yerel tedarikçi aramaya yönelmeleri bekleniyor.

 ABD’de yükselen korumacı politikalar, Çin’in “Bir Kuşak, Bir Yol” projesi ve Çin’in değer zincirindeki gelişmelerden dolayı Asya, Doğu Avrupa ve Afrika’da imalat yapan ülkelerin güçlü bir performans göstereceği tahmin ediliyor. Bangladeş, Vietnam, Kamboçya, Laos gibi Asyalı ticaret merkezlerinin, bu yeniden yapılanan küresel ticaret ağından en fazla yarar sağlayacak ülkeler olduğu ifade ediliyor. Avrupa’da Romanya ve Polonya’nın güçlü ticari büyüme ile en iyi pozisyona sahip ülkeler olarak ön plana çıkması beklenirken, ihracatçılar için en gözde bölgeler Amerika, Almanya, Hindistan ve Japonya olarak belirtiliyor.

Artan ticari ve siyasi risklere karşın küresel ticaret hacminin 2019’da büyümeye devam etmesi, küresel doğrudan yabancı yatırımların yüzde 5 oranında artması bekleniyor.

Yeni tehditler ve yüzde 3,1’lik küresel ekonomik büyüme

ABD’nin korumacı politikalarının şimdiye kadar oldukça sınırlı bir etkisi olsa da büyük ekonomilerin İmalat Satın Alma Yöneticileri Endekslerinde (PMI) düşüşe yol açtığı belirtilirken, şirketler artan ticari maliyetler, ticari yön değiştirmeler ve yükselen siyasi riskler konusunda uyarılıyor. Dolar bazında mali ve finansal koşulların daralması, siyasi ve geriödeyememe riskleriyle beraber ticari finansman açığının 1.5 trilyon dolar artması bekleniyor. ABD’nin sıkılaşan para politikalarının, gelişen pazarlarda büyümenin yavaşlamasına neden olması beklense de küresel ekonomik büyümenin yüzde 3,1 olacağı tahmin ediliyor.

BİZİ TAKİP EDİN