Kefalet Senetleri

Müşterileniz ve sizin için garantili teminatlandırma

 

Kefalet Senedi Nedir?

Ulusal veya Uluslararası müşterilerinize sağlam bir güvence verin.

İş anlaşmanıza uygun olarak yükümlülüklerinizi tamamlayacağınızı müşterilerinize garanti edin.  Adınıza düzenlenmiş bir kefalet senedi ile müşterileriniz sizin sözleşme şartlarına uygun olarak tüm yükümlülüklerinizi tamamlayacağınızı bilir.  Kefalet sigortası hizmetimizden faydalandığınızda bağımsız bir garantör olarak üçüncü taraflara karşı yükümlülükleriniz için garanti veriyoruz.  Küresel çapta bir sigorta şirketinin parçası olarak, kefalet sigortası tahtında düzenlediğimiz kefalet senetleri bankalar tarafından düzenlenen teminat mektupları ile  aynı ölçüde kabul görüyor. Buna ek olarak sizlere bankalara kıyasla ihtiyaçlarınız için çok daha esnek çözümler sunabiliyoruz.  

Kefalet senetlerinizi "ilk talepte kayıtsız-şartsız ödeme taahhüdü içeren, bağımsız talep garantisi (demand guarantee)" niteliğinde veya bankaların düzenlemeyi tercih etmedikleri "şartlı ödeme taahhüdü içeren, sözleşmeye bağımlı, kefalet (suretyship guarantee)" niteliğinde de düzenleyebilmekteyiz.

Sunduğumuz Teminat Türleri Nelerdir?


Tüm sektörlere yayılan bilgi ve deneyimimizle size aşağıda yer alan standart teminat türlerini sunabiliyoruz:

İhaleye Katılım (Geçici) Teminatı

  • Değişken vadeli
  • İhaleye katılım süreci için, ihaleye sunulan teklifin teminatı olarak alınır.

 

Avans Ödeme Teminatı

  • 6 ay vadeli
  • Sözleşmeden doğan avans ödemelerinin iş sözleşmesine uygun şekilde kullanılmaması riskine karşı alınır.

Performans Teminatı

  • 2 yıl vadeli
  • İşin gerekliliklerinin sözleşmede belirlenen şartlara uygun şekilde yerine getirilmemesi riskine karşı alınır.

 

Bakım Teminatı

  • 5 yıl vadeli
  • Sözleşmenin garanti süresi içinde inşaat, mühendislik, makine üretimi gibi iş performansının değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkma ihtimali olan zararların teminatı olarak alınır.

Tarafınıza sunulan teminat türleri bunlarla değildir. Bunların dışında işinizin ve sözleşmelerinizin içeriğine uygun olacak şekilde, tamamen size özel teminat çözümleri (kefalet senedi metinleri) de oluşturabiliriz.  

GÜVEN

Standard & Poor's AA derecelendirmemiz finansal ortaklarınız ve iş ortaklarınızın yurtiçi ve yurtdışında sizinle gönül rahatlığıyla ticaret yapmasına destek olacak.

LİKİDİTE

Teminatlarımızla banka kredi limitlerinizi rahatlatabilirsiniz. Böylece, nakdi finansman ihtiyaçlarınız için size daha çok kaynak kalır.

BÜYÜME

Küresel ağımız, dünyanın dört bir yanında bulunan yerel ofislerimiz ve köklü deneyimimizle, yeni pazarlara girmeniz için size uluslararası ticaretin emniyetle yapılmasını sağlayan kefalet senetleri hakkında her türlü bilgiyi rahatlıkla sağlayabiliriz.

Daha fazla bilgi almak için:

Bizi arayın: 0212 290 76 10

İş ortaklarınız sizinle ticaret yapmadan önce bazı teminatlar isteyebilir. Uzun vadeli, güvenilir ve başarılı bir iş ortaklığı kurmanıza yardımcı olacağımızdan emin olabilirsiniz.  Kefalet senedimizi düzenlemekle, bağımsız bir garantör olarak sizin adınıza sorumluluklar üstlenmiş oluyoruz. Talep garantilerimiz ve kefalet niteliğinde düzenledimiz garantiler Standard & Poor’s AA derecesiyle itibarı ve dolayısıyla kabul edilebilirliği yüksek teminatlardır. Dünya geneline yayılmış muhabir ağımız içinde bulundukları pazarlara ilişkin bilgileri kullanarak, kefalet senedi ile üstlenmiş olduğunuz/olacağınız riskleri de değerlendirir ve bu doğrultuda size ihtiyacınız olan korumayı sağlar. Bu değerlendirme kapsamında,mevcut işinizin/projenizin veya teklifte bulunacağınız işin/projenin gereklerini detaylı bir şekilde inceledikten sonra, size en uygun kefalet senedi metnini sunarız. Uluslararası pazarlarda iş yapmanız için ve iş ortaklarınızın sizinle gönül rahatlığıyla ticaret yapması için size en uygun teminatları sağlayacağımızdan emin olabilirsiniz.