Belirsizlikte Fırsatları Keşfetmek

2019, politik belirsizliğin ve azalan getirinin ekonomik politikalar üzerindeki olumsuz etkileriyle körüklenen piyasa dalgalanmalarından biri oldu. Bu E-Kitap size gelişmekte olan pazarlar ve başarılı bir strateji hakkında temel bilgileri verir.

 

Uzmanımızdan ekonomik öngörü

Kesinlikle illeribal küresel bir döngüye giriyoruz.

2019-2020 yılları arasında büyük bir durgunluk senaryosundan kaçınmalıyız.