advarsel: Du bruger en forældet browser. Skift til en mere moderne browser som Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Kreditforsikring sikrer din virksomhed mod tab

Kreditforsikring sikrer din virksomhed mod tab, hvis dine kunder ikke betaler

Når din virksomhed giver dine kunder kredit, er der en risiko for, at de ikke er i stand til at betale deres faktura. Manglende betalinger eller uforudsete konkurser hos dine kunder kan påvirke din virksomhed negativt.

De udgør alt andet lige hele grundlaget for din omsætning. Men du forsikrer din bygning, dit produktionsapparat og dine medarbejdere, så hvorfor forsikrer du ikke dem, der leverer din omsætning?

Med en kreditforsikring fra Euler Hermes overtager vi din kreditrisiko. Du får også en række fordele, der gør det sikrere for dig at drive din virksomhed.

Med en kreditforsikring får du:

 • Sikring af din virksomheds likviditet og debitorer
 • Øget kreditværdighed og bedre konkurrenceevne
 • Mulighed for at øge omsætningen uden risiko
 • Frigjort ressourcer, når vi laver kreditvurderinger for dig
 • Et bedre beslutningsgrundlag baseret på kvalificerede kreditvurderinger
 • Realistiske forudsætninger for budgetlægning

Sådan fungerer en kreditforsikring

Kreditforsikring dækker risikoen for manglende betaling, når en virksomhed vælger at yde kredit til en kunde.

Hvordan fungerer kreditforsikring?
Kreditforsikring fra Euler Hermes dækker som hovedregel tab, der skyldes manglende betaling fra debitor f.eks. som følge af en konkurs.
Men med kreditforsikring fra Euler Hermes får du hjælp til langt mere:
 • Globalt inkassonetværk:
  Vi tilbyder inkasso som en integreret del af kreditforsikringen. Vi hjælper dig med professionel erhvervsinkasso i over 90 lande gennem vores globale inkassonetværk.
 • Rådgivning i salg på kredit:
  Vi hjælper dig med at vurdere en potentiel kunde, allerede inden aftalen er indgået. Med udgangspunkt i kundens kreditværdighed kan du vurdere, om det økonomisk giver mening at indlede et samarbejde.
 • Overvågning af dine kunders kreditværdighed:
  Vi overvåger virksomheder aktive på markeder, der repræsenterer 92% af det globale BNP. Sker der ændringer i dine kunders situation, der kan have betydning for dig, advarer vi dig med det samme.

Kort om kreditforsikring fra Euler Hermes

En kreditforsikring sikrer dig effektivt mod tab på dine kunder. Hvis en kunde ikke betaler fakturaen, træder kreditforsikringen til og reducerer din virksomheds tab væsentligt.

Hvad er kreditforsikring?
Euler Hermes overtager din kreditrisiko og reducerer dit tab væsentligt, hvis en debitor skulle komme i vanskeligheder.
Euler Hermes vurderer dine kunders økonomiske situation og giver dig et bedre beslutningsgrundlag.
Euler Hermes’ online system giver nemt overblik over din portefølje og risici og gør det let at få dækket nye kunder.