Ασφαλιση πιστωσεων για μεσαιες και μεγαλες επιχειρησεις

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αξιοποιήστε την ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων, για να προστατεύσετε τις ταμειακές σας ροές και τους εισπρακτέους λογαριασμούς σας.
Ζητηστε μια προσφορα

Τι είναι η Ασφάλιση Πιστώσεων για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις;

 

 

Περισσότερες από 4 στις 5 καθημερινές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων βασίζονται σε πιστωτικούς όρους. Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής από τους πελάτες σας, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησής σας θα δεχθούν πίεση.

Διαθέτετε ήδη έλεγχο πιστωτικού κινδύνου, αλλά χρειάζεστε κάτι περισσότερο. Για απόλυτη σιγουριά, αποκτήστε πρόσβαση στις μοναδικές προβλέψεις μας και στο φάσμα υπηρεσιών ασφάλισης πιστώσεων που προσφέρουμε.

Πώς λειτουργεί

 

  • Έλεγχος ευρωστίας του πελάτη: Η πιστοληπτική ικανότητα και η οικονομική σταθερότητα των πελατών του χαρτοφυλακίου σας ελέγχεται σε αντιπαραβολή με μια βάση δεδομένων 40 εκατομμυρίων επιχειρήσεων.
  • Υπολογισμός πιστωτικού ορίου: Προσεκτικά υπολογισμένα όρια καθοδηγούν τις αποφάσεις σας για το ύψος του κινδύνου που θα αναλάβετε κατά τη διαχείριση των σχέσεών σας με τους πελάτες σας.
  • Κανονική διεξαγωγή εμπορικών συναλλαγών: Πραγματοποιείτε εμπορικές συναλλαγές με τους υφιστάμενους πελάτες σας έως την αξία του ορίου, αποκτώντας τον έλεγχο του χαρτοφυλακίου πελατών.
  • Ενημερώσεις ορίου εμπορικών συναλλαγών: Αυτόματες ενημερώσεις τροφοδοτούν με νέα στοιχεία τη διαχείριση των σχέσεών σας με τους πελάτες σας και τη διάθεσή σας για ανάληψη πιστωτικού κινδύνου.
  • Εμπορική ανάπτυξη: Οι ειδικοί μας στην ανάλυση κινδύνων προτείνουν νέα όρια, όταν προγραμματίζετε την απόκτηση νέων πελατών και την είσοδό σας σε νέες αγορές.
  • Υποβολή ζημίας: Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής από έναν πελάτη, εσείς μας παρέχετε τις σχετικές λεπτομέρειες και εμείς σας αποζημιώνουμε για το ασφαλισμένο ποσό για τους πελάτες που καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η είσπραξη της οφειλής.
Αποκτήστε πρόσβαση σε ολοκληρωμένες και επικαιροποιημένες πληροφορίες για το ρίσκο του χαρτοφυλακίου πελατών σας. Παρακολουθήστε και διαχειριστείτε τις σχέσεις σας με τους πελάτες σας με μεγαλύτερη σιγουριά.
Οι εμπορικές απαιτήσεις σας προστατεύονται και οι ταμειακές σας ροές και το περιθώριο κέρδους σας εξασφαλίζονται περαιτέρω. Η ισχύς της επιχείρησης θα είναι εμφανής στις τράπεζες, στους ελεγκτές και στους επενδυτές.
Εντοπίστε τις ευκαιρίες ανάπτυξης και επέκτασης. Αποδεσμεύστε πόρους, για να αναπτύξετε τις πωλήσεις σας με νέους πελάτες και σε νέες αγορές.
Επικοινωνηστε μαζι μας
+30 210 69 000 00
Ως διευθυντής ή διαχειριστής μιας μεσαίου μεγέθους επιχείρησης, αντιμετωπίζετε την πρόκληση του καθορισμού πιστωτικών όρων τόσο για τους υφιστάμενους όσο και για τους νέους πελάτες σας, καθώς και της διαχείρισης του κινδύνου μη καταβολής. Αυτή η εργασία μπορεί να είναι περίπλοκη και χρονοβόρα. Θέλετε να μειώσετε τον απαιτούμενο χρόνο και μπορείτε να αντιληφθείτε το όφελος που προσφέρουν τα εργαλεία λήψης αποφάσεων που μετριάζουν τον κίνδυνο μη καταβολής όταν στοχεύετε στην ανάπτυξη. σάς παρέχει την υποστήριξη της Euler Hermes, μίας από τις σημαντικότερες εταιρείες στον κλάδο της ασφάλισης πιστώσεων, της εγγυοδοσίας και της κάλυψης έναντι απάτης. Προσφέρουμε ένα φάσμα υπηρεσιών που είναι σχεδιασμένες για να καλύπτουν τις ανάγκες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Συνεργαζόμαστε στενά με πολυεθνικές εταιρείες και διαθέτουμε ισχυρή παρουσία ανά τον κόσμο. Η συνεργασία μαζί μας σας παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τους πελάτες σας και τις προοπτικές σας. Με την υποστήριξή μας, μπορείτε να εστιάσετε στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας με σιγουριά.