Ασφάλιση Πιστώσεων για Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις 

Εξατομικευμένη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου, που σας προσφέρει σιγουριά σε έναν σύνθετο κόσμο.

Euler Hermes World Agency is a dedicated global team working specifically for multinationals and offering tailored and flexible risk solution for global risk management. Navigating and managing risk in a global arena can be challenging and our knowledge and expertise gives you the confidence to trade in this complex environment.

Μπορείτε να έχετε εμπιστοσύνη στην υπηρεσία μας. Ως ηγέτης στην παγκόσμια αγορά, διαθέτουμε τους πόρους και την υψηλή εξειδίκευση που απαιτούνται για την παροχή της κατάλληλης υπηρεσίας οπουδήποτε και εάν πραγματοποιείτε εμπορικές συναλλαγές.

Παρακολουθείτε τις εξελίξεις στις αγορές σας, τη χρηματοοικονομική διάρθρωση και τη διάθεση για ανάληψη κινδύνου, ενώ παράλληλα εστιάζετε στις ευκαιρίες για εμπορικές συναλλαγές.

Έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες που χρειάζεστε οποτεδήποτε και οπουδήποτε με τα ισχυρά online συστήματα και τη διαδικτυακή τεχνολογία που διαθέτουμε.

Παγκόσμιες λύσεις ασφάλισης πιστώσεων για πολυεθνικές εταιρείες
Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται οπουδήποτε ανά την υφήλιο. Η εξειδικευμένη ομάδα μας γνωρίζει ότι από τη στιγμή που είστε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, η χρηματοοικονομική σας διάρθρωση είναι σύνθετη. Διαμορφώνουμε και διαχειριζόμαστε αξιόπιστα παγκόσμια προγράμματα ασφάλισης πιστωτικού κινδύνου και συναφείς υπηρεσίες ειδικά για εσάς, εστιάζοντας σε εξειδικευμένα προγράμματα και σε ένα Master Agreement πλαίσιο, το οποίο είναι προσαρμόσιμο σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο.
Προστασία έναντι υπερβάλλουσας ζημίας
Η αξία των διαφοροποιημένων στρατηγικών μετριασμού του κινδύνου είναι ξεκάθαρη στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Με τα κατάλληλα εργαλεία, οι υπεύθυνοι διαχείρισης πιστώσεων μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις αναφορικά με τον τύπο κινδύνου. Ως συνεργάτης σας στη διαχείριση πιστώσεων, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο υπερβάλλουσας ζημίας (XOL) καλύπτει αυτές τις περιπτώσεις υπερβολικών ζημιών.  Οι δικοί σας υπολογισμοί θα υποστηρίζονται από τις δικές μας μοναδικές πηγές πληροφόρησης και τα εργαλεία ανάλυσης που διαθέτουμε. Αυτό το προϊόν υποστηρίζει πολυεθνικές εταιρείες με ισχυρές και χρόνιες πρακτικές διαχείρισης κινδύνου που μπορούν να απορροφήσουν μεγαλύτερο επίπεδο κινδύνου.Συναλλαγές μεμονωμένου κινδύνου, πολιτικός κίνδυνος και εξειδικευμένα προϊόντα
Τα μεγάλα έργα εγκυμονούν πολλαπλούς κινδύνους: διακοπή της σύμβασης, μη πληρωμή, κατάσχεση ή πολιτικούς κινδύνους.  Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης συναλλαγών παρέχει μη ακυρώσιμο όριο (έως 100 εκατομμύρια ευρώ) μέχρι και οκτώ χρόνια, το οποίο θα αποδώσει όλα τα οφέλη μιας περαιτέρω ασφαλούς χρηματοδότησης για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επενδυτές, εξαγωγείς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο.  Οι όροι προσαρμόζονται σε κάθε έργο και κάθε σύμβαση, ώστε να έχετε την καταλληλότερη κάλυψη για την υποστήριξη των στόχων σας, περιλαμβάνοντας τόσο συμφωνίες με σύνθετη διάρθρωση όσο και μεμονωμένες συναλλαγές.
Το EOLIS είναι το Online Σύστημα Πληροφοριών της Euler Hermes. Η πρόσβασή του παρέχεται σε κάθε Ασφαλισμένο της Euler Hermes. Αποτελεί την καθημερινή ασφαλή online λύση διαχείρισης των εμπορικών απαιτήσεών σας για κάθε πελάτη σας, σε πραγματικό χρόνο.
Το EH SmartView είναι το online εργαλείο διαχείρισης κινδύνων και άντλησης διαφόρων reports, το οποίο σας παρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τους αγοραστές του χαρτοφυλακίου σας, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους και μεγιστοποιώντας τις ευκαιρίες ανάπτυξης.