Το EOLIS είναι το Online Σύστημα Πληροφοριών της Euler Hermes. Η πρόσβασή του παρέχεται σε κάθε Ασφαλισμένο της Euler Hermes. Αποτελεί την καθημερινή ασφαλή online λύση διαχείρισης των εμπορικών απαιτήσεών σας για κάθε πελάτη σας, σε πραγματικό χρόνο.
Το EH SmartView είναι το online εργαλείο διαχείρισης κινδύνων και άντλησης διαφόρων reports, το οποίο σας παρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τους αγοραστές του χαρτοφυλακίου σας, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους και μεγιστοποιώντας τις ευκαιρίες ανάπτυξης.