Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Krediidikindlustus

Krediidikindlustus rahvusvahelistele kontsernidele

Krediidikindlustus rahvusvahelistele kontsernidele. Spetsiaalselt teile kohandatud riskijuhtimislahendused, mis pakuvad kaitset maksehäirete, maksejõuetuse ja poliitiliste riskide eest kogu maailmas.

Toodete väljatöötamisel on arvesse võetud teie ärimudelit ja riskivalmidust.
Üleilmne teenindus võimaldab teil kasutada kohalike spetsialistide teadmisi mis tahes ajal ja kohas.  
Suudame maandada teie riske ja kaitsta rahakäivet, et teie ettevõtte vajadused oleksid kaetud.

World Program

Rahvusvaheline programm World Program on mõeldud spetsiaalselt rahvusvahelistele kontsernidele sõltumata nende tegutsemiskohast. Meie ekspertidest koosnev meeskond teab, et suurtel rahvusvahelistel kontsernidel on keerulised finantsstruktuurid.  Pakume ja haldame teie vajadustest lähtuvaid tugevaid ning kogu maailmas kehtivaid krediidiriskikindlustuslahendusi ning nendega seotud teenuseid.

Excess of Loss

Suured ettevõtted oskavad hinnata mitmekesiste riskimaandusstrateegiate väärtust.  Kui laenuhalduritel on kasutada õiged vahendid, saavad nad otsustada, millist liiki riski üle kanda ja millal. Meie kahju ülemmäära edasikindlustus (Excess of Loss, XoL) aitab teil kahju ülemmäära kontrolli all hoida.

 

Transactional Cover

Suurte projektidega seondub hulgaliselt riske: lepingute katkestamine, maksehäired, vara konfiskeerimine või poliitilised riskid.  Tehingukindlustus annab kuni kaheksaks aastaks tühistamatu limiidi (maksimaalselt sada miljonit eurot) ning see võimaldab finantsasutustel, investoritel, eksportijatel ja rahvusvahelise haardega äriühingutel kasutada turvalisema rahastamise eeliseid.