Garantijas

Galvojuma zīmes un garantijas var izsniegt dažādās tirdzniecības nozarēs.

Galvojums kalpo kā nodrošinājums jūsu līgumsaistībām pret citu personu. Ja noteiktās saistības netiek izpildītas, mēs nodrošinām zaudējumu un kaitējuma kompensāciju.

Izmantojot mūsu galvojuma iespēju, netiek ietekmēti jūsu apgrozāmie līdzekļi, un mūsu finanšu stabilitāte bieži vien liek uztvert mūsu galvojumu vai garantiju kā vēlamo produktu.

Tas, ka Standard & Poor's mums ir piešķīris AA kategoriju, sniedz pārliecību par to, ka būs pieejams galvojums saņēmēju prasību apmierināšanai.
Mūsu garantijas ļauj bankā atbrīvot apgrozāmos līdzekļus un/vai samazināt materiālā nodrošinājuma prasības attiecībā uz tirdzniecības instrumentiem.
Mūsu garantijas var palīdzēt jums paplašināt izaugsmes potenciālu, piesaistot jaunus klientus. Mūsu globālā izpratne un vietējo biroju pieejamība var palīdzēt jums arī starptautisko garantijas zīmju prasību izpildē.
Sazinieties ar mums