GARANTIES VOOR BOUW- EN INSTALLATIEBEDRIJVEN

Vol vertrouwen grote contracten afsluiten en dingen naar aanbestedingen
NEEM NU CONTACT OP

Bied uw klanten vertrouwen bij grote contracten of aanbestedingen

Het sluiten van contracten voor (complexe) projecten zou zonder garanties vrijwel onmogelijk zijn. Wellicht vormt u een consortium voor een bouwproject of onderhandelt u over het bouwen van een installatie? Dan zijn garanties voor de aanbesteding, uitvoering en onderhoudsperiode onmisbaar. Wij hebben de financiële kracht en expertise om uw deals op uw nationale markt te ondersteunen of kunnen garanties wereldwijd verstrekken.

 

Aanbestedingen
Gebruik onze garanties ter ondersteuning van uw openbare aanbestedingen.
Voorschotten
Garandeer terugbetaling van uw voorschotten als deze worden ingehouden.
Levering en diensten
Dek uw verplichtingen als contractant af tot aan oplevering aan de klant.
Prestaties
Stel de levering zeker met of zonder een garantie.
Onderhoud
Zorg voor een waarborg voor defecten die tijdens de garantieperiode worden ontdekt.
Joint ventures/consortia
Profiteer van garanties die precies op uw bouwprojecten zijn afgestemd.
coins money
Maak optimaal gebruik van uw kredieten en
bescherm uw cashflow met behulp van garanties.
check
Verbeter uw reputatie in de markt door te bewijzen dat u betrouwbaar bent en uw contractuele
verplichtingen nakomt.
cog wheels
Werk samen met onze experts aan snelle
beslissingen en laat uw team zich richten op hun kernverantwoordelijkheden.

Nog geen garanties of borgstellingen?
Contacteer ons

NEEM NU CONTACT OP +32(0)2 289 31 11
Grote bouwprojecten vereisen vaak een gezamenlijke aanpak, bijvoorbeeld als consortium. Het opbouwen van relaties tussen meerdere bedrijven vraagt om vertrouwen, maar in financieel opzicht zouden grote contracten en complexe projecten onmogelijk zijn zonder garanties. Als een consortium voor een bouwproject wordt samengesteld of er wordt onderhandeld over een groot leveringscontract, zijn de juiste structuren van cruciaal belang om klanten te verzekeren dat zij de afgesproken diensten krijgen. Overheidscontracten en aanbestedingen vereisen garanties die aan de aanbestedingsspecificaties voldoen. Wij hebben de financiële kracht en expertise om uw deals op uw nationale markt te ondersteunen of kunnen garanties voor internationale markten verstrekken. De jarenlange ervaring van Euler Hermes biedt zekerheid en beschermt uw contracten.