In vier stappen naar een fraudeverzekering op maat

Wie is jouw grootste concurrent? Niet die lastige klant of de multinational die je zakenrelaties probeert af te snoepen. Alle vormen van fraude daarentegen wél: onvoorziene kosten, reputatieschade en arbeidsongeschiktheid zijn maar enkele mogelijke gevolgen. Goed uitgekiende preventiemaatregelen zijn daarom wat je nodig hebt. In vier stappen bescherm je je bedrijf optimaal tegen de onzichtbare vijand.

Contacteer onze experts voor deskundig advies omtrent fraudepreventie.

Neem contact op

1.        Breng je zwakke plekken in kaart

Je zelf even goed beschermen tegen de gevolgen van fraude als een verzekeraar dat kan doen, is niet mogelijk. Toch zijn er heel wat vragen die je jezelf kan stellen om je fraudebescherming te verhogen. Worden al je betalingen dubbel gecontroleerd, bijvoorbeeld? Verander je alle wachtwoorden minstens om de zestig dagen? En verliezen gewezen medewerkers automatisch toegang tot alle bedrijfssystemen?

2.         Laat je frauderisico’s analyseren

Om je fraudeverzekering te optimaliseren, heeft Euler Hermes ook vragen voor je. Zo kunnen we alle frauderisico’s in kaart brengen en weten we welke klemtonen voor jouw bedrijf belangrijk zijn. Er bestaan evenveel fraudevormen als er bedrijven zijn. Een risico-onderzoek is dus noodzakelijk. Zo krijg jij een verzekering op maat van je bedrijf.

3.         Valideer ons op-maat-gemaakt aanbod

Bij Euler Hermes zetten we een persoonlijke aanpak voorop. In onze offertes vind je die aanpak terug: elk voorstel is er een volledig gericht op van de noden van je bedrijf. Onze garanties en premies passen we aan de grootte en risico’s van je onderneming, onze experts zijn via de hotline 24/7 bereikbaar voor je vragen..

4.         Ga verder zoals je bezig was

Nu je verzekering een feit is, kan je je weer 100% concentreren op wat er in je bedrijf echt toe doet: zakendoen. Krijg je toch vermoedens van fraude? Breng je verzekeraar direct op de hoogte. Euler Hermes begeleidt je in de stappen die je moet ondernemen en vergoedt je binnen de 30 dagen voor de verduisterde bedragen. Ook de kosten die het gevolg zijn van de fraude, nemen wij voor ons rekening.

Ik wil het hebben over fraudepreventie in mijn bedrijf

Contacteer onze experts Wat is een cyber- fraudeverzekering?